16-07-2014

Legalizacija taksi vozila - do sada izdato 250 TX tablica

Opština Budva pokrenula je kampanju legalizacije taksi vozila shodno Odluci o organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi prevoza na teritoriji Budve.

Legalizacija taksi vozila - do sada izdato 250 TX tablica | Radio Televizija Budva

U tom smislu, radi lakšeg orjentisanja i upućivanja korisnika auto-taksi prevoza na legalna vozila, po pomenutoj Odluci Opštine Budva, predviđena je preregistracija taksi vozila na tablice sa oznakama BDTX+ trocifren broj.

Do sada je Opštini Budva upućeno ukupno 308 zahtjeva za preregistraciju taksi vozila, od strane udrženja i fizičkih lica, koje su opštinske službe obradile ažurno u roku manjem od 60 dana.

MUP, Područna jednica Budva izdala je do sada ukupno 250 tablica sa oznakama BDTX+ trocifreni broj, dok je izrada preostalih takvih tablica u procesu izrade.

Rok do kojeg će sva taksi vozila morati da izvrše preregistarciju u BDTX tablice jeste 24. jul 2014. godine, u suprotnom Komunalna Policija, u saradnji sa MUP-om izricaće kaznene mjere onima koji to ne budu učinili.

S obzirom na to da se nalazimo u jeku ljetnje sezone, kada Budva broji najveći broj posjetilaca, apelujemo na sve turiste i građane Budve da kada koriste usluge taksi prevoza, isključivo biraju vozila sa oznakom BDTX, te da svaku nepravilnost ili neprijatnu situcaiju prijave na dežurni telefon Komunalne policije Opštine Budva - 068 815 094.