31-10-2023

Lješković: U Filijali MUP-a u Budvi podneseno 16,5 hiljada zahjeva za boravak i rad stranaca

Iako su gužve tokom ljetnjih mjeseci bile izražene, službenici Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance u Budvi su uspješno rješavali sve zaprimljene predmete, kazala je načelnica Rajka Lješković.


Arhiva, Foto:tradeunique.com

Kako je Lješković ocijenila, u Filijali su zadovoljni brojem obrađenih predmeta koji je značajno uvećan.

"Što se tiče zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak, odnosno boravak i rad, od početka januara ove godine zaključno sa 25. oktobrom podnešeno je preko 16,5 hiljada zahtjeva. Tome se mora dodati i broj zahtjeva ukrajinskih državljana za izdavanje isprave o privremenoj zaštiti kojih je 790. Zatim, tu su i zahtjevi domicilnog stanovništva, onih koji su došli da podnesu zahtjev za izdavanje dozvole za stalni boravak i onih koji su eventualno stekli uslov za prijem u crnogorsko državljanstvo", istakla je ona za Polis.

Kako bi kvalitetno odgovorili na brojne zahtjeve građana, u Filijali su od početka godine uveli određene izmjene koje daju rezultate.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova u kontinuitetu preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se na kvalitetniji način pružile usluge svima onima koji to od nas traže. Izdvojili smo šaltere za strane državljane i crnogorske državljane, za preuzimanje dozvola... U ljetnjim mjesecima uvodimo tzv. upravne dane gdje se dio poslova iz Filijale prenosi u mobilnu kancelariju u Petrovcu", dodala je Lješković.


Lješković, Printscreen: YouTube/RTV Budva

Procedure prilikom predaje zahtjeva za crnogorske državljane su poprilično pojednostavljene.

"Što se tiče crnogorskih državljana, veoma je jednostavna procedura. Tu nije ništa komplikovano. Potreban je identifikacioni dokument, uplatnica, eventualno i ljekarsko uvjerenje. Zatim se pristupi šalteru broj 3, bez uzimanja brojeva sa tiketing aparata. Podnese se i popuni zahtjev, izdaje se potvrda i sa njom se odlazi na uzimanje biometrijskih podataka. Za nekoliko dana budu gotova dokumenta, ukoliko je zahtjev uredan", istakla je načelnica Filijale u Budvi.

Za strance je procedura kompleksnija, budući da je potrebna obimnija dokumentacija kao i bezbjednosne provjere.

"Za njih važe drugačiji uslovi i procedura je malo duža. Potrebno je donijeti veći broj dokumenata, izvršiti provjere i sa aspekta nacionalne bezbjednosti, neke službene provjere, provjeriti dokumenta1ciju i utvrditi da li ispunjavaju uslove ili ne", navela je Lješković.

Podsjećanja radi, mobilna kancelarija MUP-a funkcioniše u Petrovcu svake godine od maja do avgusta kada se i zaprima najveći broj predmeta.

M.S.