10-03-2018

Lokana samouprava obezbijedila edukaciju za mlade u oblasti ICT-a

Opština Budva implementira projekat "Podrška mladim ženama u preduzetništvu iz oblasti ICT-a", u sklopu kojeg će biti realizovane tri dvodnevne radionice i dvije desetodnevne mobilnosti u zemlje Evropske unije.

Lokana samouprava obezbijedila edukaciju za mlade u oblasti ICT-a | Radio Televizija Budva

Cilj projekta je da edukuje i motiviše mlade žene iz Crne Gore i BIH da pokrenu svoje karijere podsticanjem preduzetništva u oblasti informacionih tehnologija.

Opština Budva poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće u radionici „Building entrepreneurial mindsets “, koja će se održati u INTERA tehnološkom parku u Mostaru, Bosna i Hercegovina, 26.-27.marta 2018. godine.

Prvi dan radionice:
Sastanak sa predstavnicima državnih organa i predstavnicima tržišta rada.
Ciljevi: analiza i prezentacija trendova i najboljih praksi na nivou EU; identifikovanje potreba i mogućnosti BiH i Crne Gore; razumijevanje mjerljivog i značajnog povećanja učešća žena u tehnologijama u Evropi i potencijala za BiH i Crnu Goru.

Drugi dan radionice:
Trening „Building entrepreneurial mindsets“.
Ciljevi: o predstavljanje koncepta preduzetništva u Evropskoj uniji mladim ženama; o razvijanje preduzetničkog načina razmišljanja i kapaciteta.

Radionica je namijenjena mladim ženama starosne dobi od 18 do 21 godine koje su načelno zainteresovane za oblast informacionih tehnologija. Radionici će osim učesnica iz Budve, prisustvovati još trideset njihovih vršnjakinja iz Banja Luke, Nikšića i Mostara.

Za učesnice je besplatno obezbijeđen prevoz Budva-Mostar-Budva, 2 noćenja - pun pansion.

Krajnji rok za prijavu je 15. mart 2018. godine. Popunjenje formulare dostaviti na e-mail adresu anisa.muric@budva.me sa naznakom "FY4ICT prijava", a maksimalan broj učesnica je 10.

Prijavni formular možete naći OVDJE.