23-05-2018

Malverzacije u MUP-u Budva: Podnijete krivične prijave

Direktorijat za građanska stanja i lične isprave izvršio je neposredni i elektronski nadzor u Filijali za građanska prava i lične isprave Budva, pri čemu je konstatovano da se u određenom broju predmeta ne nalaze uplatnice, kao dokazi o uplati administrativne takse shodno odredbama Zakona o administrativnim taksama.

Malverzacije u MUP-u Budva: Podnijete krivične prijave | Radio Televizija Budva

Kako se navodi u dokumentu Ministarstva unutrašnjih poslova, u koji smo imali uvid, protiv odgovornih državnih službenika (koji su u tim predmetima zaprimali, skenirali i rješavali zahtjeve, kao i izdavali dozvole za privremeni boravak) disciplinski postupci su pokrenuti zbog teže povrede službene dužnosti, koji su okončani na sljedeći način:

Disciplinski postupak protiv V.K., samostalnog referenta u filijali za građanska stanja i lične isprave Budva, obustavljen je zbog sporazmnog prestanka radnog odnosa.

U disciplinskom postupku protiv B.B. samosatalnog referenta u filijali za građanska stanja i lične isprave Budva je oglašen odgovorni za počinjene povrede službene djelatnosti. Ovaj postupak nije pravosnažno okončan, već je u toku postupak po žalbi pred komisijom za žalbe.

Disciplinski postupak protiv A.N., više savjetnice III šalterski radnik u ovoj filijali, okončan je rješenjem kojim je ista oslobođena disciplinske odgovornosti, jer nije dokazano da je počinila u sticaju teže povrede službene dužnosti.

Direktorijat za građanaska stanja i lične isprave o navedenim činjenicama je obavijestio Upravu poicije - Sektor kriminalističke policije - Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta, radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti. Uprava policije je protiv V. K. podnijela krivičnu prijavu za krivično djelo iz člana 416. Krivičnog zakonika Crne Gore, naveli su iz MUP-a.