10-06-2020

Demokrate: Radović podnio krivične prijave protiv Pribilović i Vukčević

Predsjednik SO Budva, Krsto Radović, podnio je danas Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore krivičnu prijavu protiv ministarke javne uprave Suzane Pribilović i generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu Jadranke Vukčević, zbog zloupotrebe službenog položaja, navodi se u saopštenju Demokratske Crne Gore.


Foto: Demokrate

"One su zloupotrebljavajući svoj službeni položaj donosile i dostavljale mišljenja u ime Ministarstva javne uprave u cilju opravdavanja protivzakonitog djelovanja grupe odbornika u Budvi i održavanja nelegalne sjednice protivno pravnim propisima, a u cilju nezakonite smjene legalno izabranih organa vlasti", dodaje se u saopštenju Demokratske Crne Gore.

"Neosnovanom i neovlašćenom tvrdnjom u ime Ministarstva javne uprave da su predsjednik SO i predsjedavajući SO Budva povrijedili Zakon o lokalnoj samoupravi i Statut opštine Budva, Pribilovićka i Vukčevićka bezobzirno, neprofesionalno, politički pristrasno i, uz sve to, perfidno pokušavaju da pripreme teren da se politička i pravna hajdučija koju je najavila grupa odbornika predvođena DPS-om može smatrati legalnom i da, što je im očigledno jako značajno, ta pravna hajdučija može biti štićena policijskom silom", ističe se u saopštenju.

"Potpuno je očigledno da je ministarska Pribilović, kao članica organa DPS-a, Ministarstvo kojim rukovodi stavila u funkciju političkog obračuna sa političkim konkurentima DPS-a, čime teško povređuje odredbe Ustava Crne Gore, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o državnoj upravi, kao i druge opšte akte koji propisuju političku neutralnost u obavljanju poslova državne uprave, kao i profesionalnost i nepristrasnost u njenom radu", dodaje se u saopštenju.

"Na kraju, posebno naglašavamo Načelni pravni stav Vrhovnog suda koji glasi: “Iskorišćavanje službenog položaja postaje krivično djelo kada se službeni položaj ne koristi u interesu službe, odnosno ostvarivanja ciljeva službe, već radi pribavljanja koristi sebi ili drugom, nanošenja štete ili teže povreda prava drugog, a što je zakonom propisana posledica predmetnog krivičnog djela.“ ", zaključuje se u saopštenju Demokrata Crne Gore.