23-10-2020

Maraš razriješena sa funkcije, Vuković izvršni direktor

Odbor direktora Plantaža razriješio je danas Vericu Maraš sa funkcije izvršnog direktora kompanije, a na tu poziciju imenovan je dosadašnji direktor Sektora pravnih i opštih poslova Miroslav Vuković.


Foto: CdM


Kako je saopšteno nakon sjednice Odbora, Maraš je razriješena sa funkcije na lični zahtjev iz objektivnih razloga, vođena interesima kompanije i novonastalim okolnostima.

„Odbor direktora se zahvalio gospođi Maraš na dosadašnjoj profesionalnoj saradnji i postignutim rezultatima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Odbor donio odluku da se na funkciju izvršnog direktora imenuje Vuković.

„Zbog potrebe da se neutrališu neosnovane informacije koje su plasirane, javnost se informiše da gospođa Maraš svoje razrješenje nije uslovljavala isplatom bilo kakve otpremnine“, kaže se u saopštenju.

Odbor je, u skladu sa obavezama iz Statuta, izvršio imenovanje odgovarajućih tijela sastavljenih od po dva člana odbora i tri stručna lica iz kompanije, kao stručnih tijela za njegov dalji uspješan rad.

Pokrenute su, kako se navodi, aktivnosti za organizovanje revizorskog odbora u Kompaniji.

Dodaje se da je Odbor razmotrio više tekućih pitanja iz domena svoje nadležnosti, posebno naglašavajući potrebu funkcionisanja Kompanije u uslovima djelovanja korona virusa.

„Umjesto demanta, Odbor direktora je otvoren za komunikaciju sa najširom javnošću, posebno medijima, u cilju kontinuiranog objektivnog informisanja o svim pitanjima u radu ove globalne crnogorske kompanije“, zaključuje se u saopštenju.