24-06-2019

Međunarodna ljetnja škola o kardiovaskularnim bolestima u Budvi

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija međunarodna obrazovna i naučno istraživačka institucija iz akademskog sistema OUN, organizuje XI ECPD Međunarodnu ljetnju školu o kardiovaskularnim bolestima, sa glavnom temom „Prevencija, dijagnostika i tretman kardiovaskularnih bolesti”, koja će početi danas u hotelu Mediteran u Bečićima.

Međunarodna ljetnja škola o kardiovaskularnim bolestima u Budvi | Radio Televizija Budva

ECPD Univerzitet za mir UN, zajedno sa njenim Centrom u Podgorici − Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, organizuje ovu školu u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Univerzitetom u Kragujevcu, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), Svetskom federacijom za srce (WHF) i Evropskom asocijacijom za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju
(EACPR) na osnovu ugovora ECPD, međunarodne obrazovne i naučno-istraživačke institucije iz akademskog sistema UN i ove značajne i ugledne međunarodne institucije i ministarstarstvima zdravlja u
regionu.

Tokom jednonedjeljnog programa XI ECPD međunarodne ljetnje škole razmatraće se najnovija istraživanja, tehnološka dostignuća, studije slučaja, kao i smernice isavremene mogućnosti prevencije kao i ranog otkrivanja i tretmana kardiovaskularnih bolesti.

Akademik prof. dr Negoslav P. Ostojić, Izvršni direktor ECPD, ističe da u okviru XI međunarodne ljetnje škole tema o prevenciji, dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti je izuzetno važna i značajna kako za specijaliste, tako i za ljekare primarne zdravstvene zaštite. U tom smislu je višestruko aktuelna
i na međunarodnom, kao i na lokalnom i nacionalnom nivou. Kao istitucija iz šireg akademskog sistema UN, ECPD želi i na ovaj način da da svoj doprinos ciljevima i mjerama zdravstvene zaštite.

Program ovogodišnje Škole obuhvata sledeće glavne
teme:


• Morfološko-Kliničke korelacije u kardiologiji, nove američke smjernice i evropske preporuke za prevenciju kardiovaskularnih bolesti;

• Procjena kardiovaskularnog rizika - Evropski naspram američkog pristupa;

• Menadžment i revizija kardiovaskularnih faktora rizika, gojaznost, dislipidemija, kardiodijabetologija;

• Novi američki pravci i nove terapije za holesterol;

• Novosti u tretmanu rezistentne hipertenzije

• Prevencija i tretman srca i insuficijencije;

• Tretman akutnog koronarnog sindroma, urođene srčane mane, rana dijagnostika ateroskleroze i ishemijske bolesti srca;

• Koronarne stenoze i inflamacija, stres ehokardiografija, transkateterska implantacija aortne valvule nove granice i nova ispitivanja.

Predsjednik savjeta Škole je akademik prof. dr Vladimir Kanjuh, (SANU), Direktor Škole je prof. dr Nathan D. Wong, (Univerzitet Kalifornija, SAD), a kodirektori su prof. dr Ian Graham, (Trinity College, Irska), akademik prof. dr Miodrag Ostojić, (SANU), prof. dr Duško Vulić (Univerzitet u Banja Luci) i doc. dr Nebojša Kavarić (Regionalni koordinator ECPD za zdravstvene studije).

Predavanja će održati i akademik Senka MesihovićDinarević (ANU BiH), prof. dr Mirza Dilić (Medicinski fakultet, Sarajevo), Prof. dr Milan Nedeljković (Klinički centar Srbije), Prof. dr Gaetano Thiene (Padova, Italija), Prof. Brooks S. Edwards, (Minesota, SAD) i drugi.

Škola je akreditovana od strane European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC), međunarodno i Nacionalno akreditovana. Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja i vještina tokom rada Škole, polaznici će dobiti međunarodno validan Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, saopšteno je iz Sekreterijata ECPD-a.

Međunarodna ljetnja škola će trajati do petka, 28. juna.