03-09-2021

Međunarodna ljetnja škola o kardiovaskularnim bolestima u hotelu ”Splendid” od 6. septembra

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, međunarodna obrazovna i naučno-istraživačka institucija iz akademskog sistema OUN, organizuje 12. ECPD Međunarodnu letnju školu o kardiovaskularnim bolestima koja će biti održana u hotelu "Splendid" u Budvi u periodu od 6. do 10. septembra.


Foto: Arhiva

Kako su saopštili organizatori, glavna tema biće „Prevencija, dijagnostika i tretman kardiovaskularnih bolesti”. Najavljeno je i učešće velikog broja eksperata iz regiona jugoistočne Evrope, Velike Britanije, SAD i drugih zemalja.

"Školu će uvodnim izlaganjima otvoriti akademik prof. dr Vladimir Kanjuh, Direktor medicinskih i bio-medicinskih studija ECPD, Predsednik Odbora za KVP SANU, akademik prof. dr Nathan D. Wong, Direktor Škole, Univerzitet Kalifornije, Irvine, SAD, prof. dr Ian Graham, Kodirektor Škole, Trinity College Dablin, Irska, akademik prof. dr Duško Vulić, kodirektor Škole iz Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci", naveli su iz ECPD-a.

ECPD Univerzitet za mir UN, zajedno sa Regionalnim mediteranskim institutom za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja u Podgorici, organizovao je ovu školu u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravlja Srbije, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), Svjetskom federacijom za srce (WHF) i Evropskom asocijacijom za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju (EACPR).

Akademik prof. dr Vladimir Kanjuh ističe da je tema o prevenciji, dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti izuzetno važna i značajna kako za specijaliste, tako i za lekare primarne zdravstvene zaštite. U tom smislu je višestruko aktuelna na međunarodnom, kao i na lokalnom i nacionalnom nivou. Kao institucija iz šireg akademskog sistema UN, ECPD i na ovaj način daje svoj doprinos ciljevima i merama zdravstvene zaštite.

Program Škole obuhvata sledeće glavne teme:

- COVID-19 i KVB

- Nove američke smernice i evropske preporuke za prevenciju kardiovaskularnih bolesti

-Epidemija gojaznosti: strategije za prevenciju i kontrolu

- Kardiodijabetologija: Vreme za novu disciplinu

- Psihosocijalni faktori i kardiovaskularne bolesti

- Šta je novo u tretmanu rezistetne hipertenzije

- Prevencija i tretman srčane insuficijencijе

- Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika

- Akutni koronarni sindrom – optimizacija ranog menadžmenta kod invanzivno tretiranih pacijenata

- Hipertenzija kod dece i prevencija i kontrola kardiovaskularnih bolesti

- Nove preporuke za revaskularizaciju miokarda

- Rana dijagnoza ateroskleroze i ishemične srčane bolesti i druge.