09-12-2019

Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obiliežava se danas sa ciljem da se ukaže na rasprostranjenost te negativne društvene pojave i promovišu efikasnije mjere za njeno suzbijanje.

Međunarodni dan borbe protiv korupcije | Radio Televizija Budva

Taj dan obilježava se od 9. decembra 2004. pošto su godinu dana ranije Ujedinjene nacije usvojile Konvenciju protiv korupcije, čiji su ciljevi unapređenje i jačanje mjera za efikasnije i uspješnije sprječavanje i borbu protiv korupcije.

Države, članice UN, su prihvatanjem Konvencije protiv korupcije izrazile zabrinutost zbog ozbiljnosti problema i prijetnji koje korupcija predstavlja za stabilnost i bezbijednost društva, podrivanja sistema i ugrožavanja održivog razvoja i vladavine prava.

Konvencijom je ukazano da korupcija nije lokalna stvar jedne države, već da ona prelazi granice i da pogađa i druga društva i privredu.