03-12-2023

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO factsheet “Disability and health”, od 16. januara 2018. godine), više od milijardu ljudi širom svijeta, odnosno oko 15% svjetske populacije, ima neku vrstu invaliditeta. Iz tog razloga, stimulisanje i uključivanje ovako velikog dijela stanovništva je vrlo bitno za održivost društva.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom | Radio Televizija Budva

Foto: Pexel

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom doprinosi ciljevima navedenim u Agendi Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, koja obećava da "niko neće biti ostavljen po strani". Brojni ISO standardi predstavljaju ključne alatke za ostvarivanje ovih ciljeva, a značajan broj njih je u pripremi.

Od oznaka na ulici do izgradnje zgrada, ISO standardi pomažu proizvođačima, pružaocima usluga, dizajnerima, ali i kreatorima politike da osmisle proizvode i usluge pristupačne za svaku osobu. Ovo podrazumijeva standarde za pomoćnu tehnologiju, uređaje za mobilnost, inkluzivnost za starije osobe i još mnogo toga.

Zapravo, ova tema je toliko široka da postoje i smjernice (ISO/IEC Vodič 71) za lica koja pripremaju standarde da se prilikom izrade novih dokumenata posebno razmotre pitanja pristupačnosti. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je posvećen izgradnji mirnog i prosperitetnog svijeta, kako je i navedeno u Agendi UN do 2030. godine i odgovarajućih 17 Ciljeva održivog razvoja, ali i u stotinama ISO standarda.

Primjeri uključuju ISO 17049 o upotrebi Brajeve azbuke u pristupačnom dizajnu, ISO 23599 o pomoćnim proizvodima za slijepe i slabovide osobe, kao i predstojeći ISO 21902 o pristupačnom turizmu, što sveukupno direktno doprinosi ispunjenju Cilja br. 3 održivog razvoja: Dobro zdravlje i blagostanje. Pored toga, standardi poput ISO 37101, Održivi razvoj u zajednicama - Menadžment sistem za održivi razvoj - Zahtjevi sa smjernicama za upotrebu, neprocjenjivi su za ostvarivanje Cilja br. 11 održivog razvoja: Održivi gradovi i zajednice, koji pomažu da gradovi budu inkluzivni, bezbjedni i ugodni za život.