08-04-2023

Međunarodni dan Roma

Romi širom svijeta obilježavaju 8. april kao Svjetski dan Roma.

Međunarodni dan Roma | Radio Televizija Budva

Svjetski dan Roma obilježava 8. aprila, s ciljem da se ukaže na probleme Roma koji su najveća etnička manjina u Evropi. Mnoga romska udruženja u Beču aktivno djeluju u oblasti socijalnih, kulturnih i sportskih projekata kako bi se poboljšala sveobuhvatna situaciju romske populacije.

Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svijesti o problemima s kojima se Romi suočavaju.

Želimo da upoznate barem kratku istoriju Roma, jer na taj način upoznajete i njihovu zajednicu, njih same, njihovu kulturu, jezik i običaje, kao i način ponašanja unutar šire društvene zajednice.
Istorija Roma je uglavnom nepoznata za šire društvo i mnogi smatraju da je to narod koji nema svoju istoriju i tradiciju. Možda je to jedan od suštinskih problema, što Rome drugi većinski narod, sa kojim ima suživot, ne prihvata u dovoljnoj meri u svoju sredinu. Međutim, Romi imaju svoju istoriju, jezik, kulturu i običaje.

Romski narod su pripadnici tradicionalno nomadskog naroda porijeklom iz sjeverozapadne Indije koji pripada Indo-Iranskoj jezičnoj porodici. Njihove migracije počinju iz Azije možda još u 13. veku, i otada do 16. veka naseljavaju Evropu. Do kraja 20. veka u cijelom svijetu živi više od 12 miliona Roma.

Ime za Rome potiče od riječi rom ili manuš = čovek ili Cigani, koje vodi porijeklo iz grčkog izraza “Athinganos”, a zatim se u evropskim jezicima mijenja u raznim varijantama. Njemci su osmislili ime Zigeuner, mađari – Cigány, italijani – Zingaro i tako redom. Porijeklo imena tražilo se i kod indijskog plemena “Čangar”.

Romi su narod bez domovine i vlastite političke organizacije. Međusobno su veoma složni i nikada nisu vodili osvajački rat.

Romska porodica može biti patrijarhalna ili matrijarhalna. Karakteristično im je da se u brak ulaze veoma mladi. Kada je religija u pitanju Romi uglavnom prihvataju vjeru zemalja u kojima žive, a očuvano je i verovanje u dobre i zle duhove, i u uroke.

Romi su skloni muzici i u mnogim zemljama su poznati kao profesionalni muzičari. Instrumentima kojima se služe su prvenstveno violina, pa violončelo, kontrabas i cimbala.

Jezik Roma pripada indijskoj grani jezika u koji je tokom njihove seobe uključen veliki broj stranih riječi. U sjeverozapadnoj Indiji postoje jezici kojima je romski jezik srodan.

Na prvom međunarodnom kongresu Roma, održanom u Londonu 1971. godine, za romsku himnu proglašena pesma “Đelem – đelem” (romski: Išao sam, išao), a ustanovljena je i zastava plavo-zelena boje, s crvenim točkom u sredini, kao simbolom napretka i pokreta, ali i migracije Roma tokom istorije.

Međunarodni dan Roma je službeno proglašen 1990. godine u Serocku u Poljskoj, mestu četvrtog Svetskog romskog kongresa Međunarodne romske unije (IRU). I pored toga što je poslednjih godina mnogo učinjeno na poboljšanju položaja Roma, oni su još uvek najdiskriminisanija društvena grupa u Evropi.

U Austriji živi oko 40.000 Roma i na ovim prostorima žive još od 15. vijeka. Romi u Austriji se mogu podijeliti na pet podgrupa: Burgenland-Romi, Sinti, Lovari, Kalduraš, Gubet i Arlije. Svaka od ovih grupa ima svoju istoriju porijekla i kulturu.

Mnoga romska udruženja u Beču aktivno djeluju u oblasti socijalnih, kulturnih i sportskih projekata kako bi se poboljšala sveobuhvatna situaciju romske populacije.