06-06-2023

Mićović: Radićemo na tome da poljoprivreda bude okosnica i temelj našeg društva jer ćemo tako oživjeti naša sela

Crna Gora ima povoljne prirodne uslove za raznovrsnu poljoprivrednu proizvodnju, iskusne proizvođače, najbolje stručnjake i naučne radnike, kao i u svijetu priznate selekcije brojnih biljnih kultura. Radili smo na tome i nastavićemo da unapređujemo taj potencijal, poručio je kandidat za poslanika liste „SNP – DEMOS – Za tebe”, Milutin Mićović.


Foto: Lista „SNP – DEMOS – Za tebe”

Kako je istakao, poljoprivredni proizvođači moraju se udružiti jer će, smatra on, samo na taj način uspjeti da ostvare bolje rezultate, povećaju proizvodnju i stvore bolje uslove poslovanja kroz dogovor sa donosiocima odluka.

"Socijalistička narodna partija (SNP) kao nosilac vlasti u proteklih godinu dana dala je sve od sebe da naši poljoprivrednici napokon osjete i znaju da država stoji uz njih.
Socijalistička narodna partija (SNP) kao dio 43. Vlade zalaže da se poljoprivrednicima obezbijedi najpovoljnije uslove proizvodnje. Agrobudžet za 2023. godinu iznosi preko 66 miliona eura. Ovaj budžet je najveći u istoriji Crne Gore, s povećanjem od 42% u odnosu na prethodnu godinu kada su u pitanju nacionalna sredstva. Iz državnog budžeta opredijeljeno je 44,72 miliona eura, iz donacija oko 11,5 miliona, a iz kreditnih sredstava 9,8 miliona eura", naveo je Mićović.

On je podvukao da nisu zaboravili ni stočarstvo.

"Obezbijedili smo da premija za krave i priplodne junice iznosi 85 eura, i za ovce i koze 10 eura po grlu. Premija za krave u sistem udržanja krava-tele (isključivo tovne rase) za gazdinstva koja gaje tri i više grla stoke, će iznositi 130 eura, a osnovna klanična premija za tovljena grla u govedarstvu ćeiznositi 150 eura. Premije u svinjarstvu su povećane za 20% - sa 100 eura na 120 eura, dok je premija za steone junice u čistoj rasi povećana sa 150 eura na 250 eura po grlu. Kada su u pitanju premije za mlijeko ove godine će iznositi 17 eurocenti - 8 osnovna premija, plus 8 eurocenti za ekstraklasu plus 1 za količinu, što je povećanje u iznosu od preko20% u odnosu na prethodnu godinu.
Osnovna plaćanja u biljnoj proizvodnji su povećana sa 250 na 270 eura po hektaru", rekao je Mićović.

Ove godine su, kako je dodao, po prvi put uvedena dodatna plaćanja za zasnivanje proizvodnje na prethodno nekorišćenom poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 400 eura po hektaru.

"Tako ce premije za svaki novozasnovani hektar iznositi 670 eura po hektaru (270e/ha osnovnapremija plus 400e/ha za površine koje se po prvi put evidentiraju u SIZEP sistemu kao površine u funkciji biljne proizvodnje)", istakao je kandidat za poslanika.

Prema njegovim riječima, podrška kroz IPARD II program najveća je do sada.

"Za nabavku opreme i mehanizacije može se ostvariti podrška do 80 % prihvatljivih troškova bez PDV-a, a trošak PDV-a snosi država.
Takođe, kao nosioci državne vlasti stvorili smo novi sistem upravljanja šumama. Do kraja godine biće osnovano državno preduzeće Crna Gora šume. Koncesija u šumama više neće biti, već će drvoprerađivači kupovati sirovinu na lageru", kazao je Mićović.

Kako je ocijenio, ovim su dokazali da su im građani i opšte dobro na prvom mjestu.

"Borimo se da pored turizma, poljoprivreda bude okosnica i temelj našeg društva, jer ćemo na taj način oživjeti naša napuštena sela i pružiti mogućnost mladim bračnim parovima da porodicu osnuju u zdravom okruženju, sa svim benefitima koje će im država kroz sve grane poljoprivrede pružiti. Kroz stvaranje dobrih temelja za bavljenjem poljoprivrede smanjićemo uvoz i povećati izvoz, naši građani imaće najkvalitetniju domaću proizvodnju, a turisti će pored prelijepe prirode uživati u našim domaćim proizvodima", naveo je on.

Rekao je da će raditi i na stvaranju domaćih brendova, koji će biti prepoznati svuda u svijetu.

"Nastavićemo u pravcu unapređenja podrške lokalnim manifestacijama na kojima će se promovisati očuvanje tradicije sela. Da bi poboljšali infrastrukturu vrijednih domaćina radićemo na olakšavanju dobijanja neophodnih dozvola za gradnju poljoprivrednih objekata. Zbog svih rezultata koje smo ostvarili u proteklih godinu dana, u svim sferama društva, za dobrobit građana, 11. juna budite dio nas koji Crnu Goru čine boljim mjestom za život, I bez dileme zaokružite broj 4. Zbog ostvarenih rezultata, za naša sela, za zdravu porodicu, za domaću proizvodnju, za bolji život, za tebe!", zaključio je Mićović.