11-04-2024

Ministarstvo zdravlja odbilo usvajanje peticije za stomatološke usluge za djecu sa smetnjama

Ministarstvo zdravlja odbilo je da usvoji peticiju za dobijanje stomatoloških usluga u totalnoj anesteziji za djecu sa smetnjama u razvoju za Nikšić, Berane i opštine na jugu Crne Gore.


Foto: Agencija Mina

“Odgovor Ministarstva zdravlja na molbu roditelja iz Nikšića da bar pokušaju peticijom da probude svijest kod nadležnih organa i donosioca odluka o potrebnoj stomatološkoj zaštiti lica sa invaliditetom i teškoćama u razvoju najbolje pokazuje koliko je toj instituciji stalo do zdravstvene zaštite tih ranjivih kategorija društva. Zaustavljeni smo na prvom koraku u pokušaju skretanja pažnje društva na taj gorući problem”, navodi za Portal 24kroz7 građanin, koji je želio da ostane anoniman.

Kako ističe, sve osobe sa smetnjama koje žive širom Crne Gore i dalje će za ovakve usluge morati da dolaze u Podgoricu.

“Za intervencije uglavnom postoje liste čekanja od nekoliko mjeseci. Prosudite sami kako biste se osjećali da vas boli zub, a da ne možete odmah kod doktora”, navodi on.

Roditelji iz Nikšića podnijesli su zahtjev za pokretanje peticije podsredstvom portala “Glas građana – ePeticija” na kome svaki punoljetni državljanin Crne Gore ili stranac sa stalnim nastanjanjem u našoj zemlji mоže podnijeti ili glasati za elektronsku peticiju koja se odnosi na neku od oblasti rada Vlade Crne Gore.

Iz Ministarstva zdravlja naveli su u odgovoru da u ovom trenutku nijesu ispunjeni uslovi da se usvoji ova peticija. Oni su se pozvali na Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, u kojoj se, između ostalog, navodi da sve države članice garantuju zdravstvenu zaštitu osobama s invaliditetom.

“Države potpisnice, uključujući Crnu Goru, obavezuju se na preduzimanje svih odgovarajućih mjera kako bi osigurale pristup zdravstvenim uslugama i uslugama rehabilitacije u vezi sa zdravstvenom zaštitom”, navodi se u odgovoru Ministarstva zdravlja.

“Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom u okviru člana 25 Konvencije – Zdravstvena zaštita garantuje se uživanje najvišeg mogućeg standarda zdravlja bez diskriminacije po osnovu invalidnosti. Dalje, države potpisnice, uključujući Crnu Goru, obavezuju se na preduzimanje svih odgovarajućih mjera kako bi osigurale pristup zdravstvenim uslugama i uslugama rehabilitacije u vezi sa zdravstvenom zaštitom, koje će voditi računa o rodnim aspektima”.

U odgovoru koji su roditelji dobili, iz Ministarstva zdravlja su se pozvali i na odredbe Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Obrazložili su šta sve obuhvata pravo na zdravstvenu zaštitu i na koji način se obezbjeđuje stomatološka zdravstvena zaštita na sekundarnom i tercijarnom nivou.

Taj Vladin resor podsjetio je da je Stomatološka poliklinika Kliničkog centra Crne Gore jedina ustanova u Crnoj Gori u kojoj se vrši stomatološko zbrinjavanje djece sa smetnjama u razvoju.

“U ambulantnim uslovima više od deset godina zbrinjavaju ovu populaciju djece, a od 2016. godine u Stomatološkoj poliklinici to rade i u uslovima opšte anestezije”, kažu.

Prema podacima koje posjeduje Ministarstvo zdravlja, u Crnoj Gori broj osoba sa invaliditetom koje su na spisku za stomataloško zbrinjavanje u uslovima opšte anestezije je 49, njih 32 ima autizam. Na čekanju je 21 pacijent, a 28 pacijenata koji su pozvani i planirani su odustali od intervencije ili ih je vratio anesteziolog zbog opšteg stanja. Pacijenata starijih od 18 godina ima devet, od čega dvoje ima autizam.

“Iz svega navedenog može se zaključiti da će, uz sve napore koji se pružaju u zbrinjavanju ove vulnerabilne populacije, Klinički centar Crne Gore i dalje nastaviti da usmjerava svoj rad u cilju olakšavanja svakodnevice koja je djeci i njihovim roditeljima, starateljima i vaspitačima posebno zahtjevna”, zaključuju u svom odgovoru iz Ministarstva zdravlja.

(Roditelji.me)