18-04-2024

Upitnik: Kakva su vaša iskustva sa stomatološkim uslugama za djecu?

Roditelji sada putem upitnika mogu da podijele svoja iskustva sa stomatološkim uslugama koje dobijaju njihova djeca, posebno u ambulantama koje imaju ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Upitnik: Kakva su vaša iskustva sa stomatološkim uslugama za djecu? | Radio Televizija Budva

Foto: Pexels

Cilj upitnika je da se ocijeni kvalitet ovih zdravstvenih usluga, i da li je do sada bilo problema prilikom ostvarivanja ovih prava, koja, osim djece, besplatno imaju i studenti, trudnice, porodilje i stariji od 65 godina.

Od roditelja se očekuje da iznesu svoj stav i o najavljenom vraćanju stomatoloških ambulanti u obrazovne ustanove.

Kroz ovo novinarsko istraživanje poseban dio je posvećen djeci sa smetnjama u razvoju. Od njihovih roditelja se očekuje da prenesu da li su, i u kolikoj mjeri zadovoljni dostupnošću stomatoloških usluga.

Upitnik je anoniman.

(Roditelji.me)