15-10-2020

Pravo na plaćeno odsustvo roditeljima će se učiniti potpuno izvjesnim donošenjem naredbe

Pravo na plaćeno odsustvo roditeljima djece uzrasta do 11 godina učiniće se potpuno izvjesnim donošenjem neradbe, a procedura za njeno donošenje biće pokrenuta danas.


Foto: Profimedia

To je odlučeno na sastanku Ombudsmana Siniše Bjekovića i zamjenice Snežane Mijušković, ministara zdravlja, prosvjete i ekonomije, Kenana Hrapovića, Damira Šehovića i Dragice Sekulić i predstavnika Sekretarijata za zakonodavstvo.

U zajedničkom saopštenju ministarstava zdravlja, prosvjete, ekonomije i Institucije Ombudsmana navodi se da roditelji djece do 11 godina, koji su u septembru sa poslodavcem postigli dogovor o korišćenju plaćenog odsustva, imaju pravo na naknadu.

„Ipak, da bi se ta mogućnost roditelja u narednom periodu učinila do kraja izvjesnom, odnosno da bi bila obavezna za svakog poslodavca, donijeće se i poseban akt odnosno naredba, čija će procedura početi danas“, kaže se u saopštenju.

Pravo na naknadu je, kako su saopštili, do sada je iskoristilo preko hiljadu roditelja, na osnovu zaključka Vlade od 28. avgusta.

Oni su podjetili da se zahtjevi za naknadu zbog iskorišćenog septembarskog odsustva se inače mogu podnositi Ministarstvu ekonomije do kraja oktobra.

Sagovornici su se saglasili da je potrebno ovo pitanje ispratiti do kraja, kako se više ne bi dešavali propusti u komunikaciji i kako bi se, kao i do sada, učinilo sve da se roditeljima u ovoj specifičnoj epidemiološkoj situaciji izađe u susret.