19-06-2018

Monstat: Broj zaposlenih veći 1,3 odsto

Broj zaposlenih u Crnoj Gori u prvom kvartalu je, prema podacima Monstata, veći 1,3 odsto u odnosu na prethodni.

Monstat: Broj zaposlenih veći 1,3 odsto | Radio Televizija Budva

Aktivnog stanovništva u prvom kvartalu bilo je 268,3 hiljade, od čega je 225 hiljada zaposlenih i 43,3 hiljade nezaposlenih. Broj nezaposlenih je smanjen pet odsto.

“Neaktivno je bilo 231,8 hiljada osoba, što je 0,3 odsto manje u odnosu na prethodni kvartal”, navodi se u saopštenju.

Prema podacima iz Monstatove Ankete o radnoj snazi, stopa aktivnosti za prvi kvartal bila je 53,6 odsto, zaposlenosti 45 odsto, nezaposlenosti 16,1 odsto i neaktivnosti 46,4 odsto.

“Od ukupnog broja aktivnog stanovništva 148,8 hiljada čine muškarci, a 119,6 hiljada žene, dok ukupan broj neaktivnih čine žene 136,4 hiljade a muškarci 95,4 hiljade”, dodali su iz Monstata.

Statističari su naveli da od ukupnog broja zaposlenih 124,5 hiljada čine muškarci, a 100,5 hiljada žene, a od ukupnog broja nezaposlenih 24,2 hiljade čine muškarci, a 19,1 hiljada žene.

“Najveći broj aktivnog stanovništva čine osobe u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 170,3 hiljada. Starosna grupa u kojoj je najveći broj neaktivnih osoba je grupa od 65 i više godina, što čini 72,3 hiljade neaktivnih”, precizira se u saopštenju.

Najveći broj zaposlenih čine osobe u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to njih 141,7 hiljada. Takođe, najveći broj nezaposlenih čine osobe u istoj starosnoj grupi odnosno 28,6 hiljada nezaposlenih.

“Najveće učešće u obrazovnoj strukturu aktivnog stanovništva imaju osobe sa završenim srednjim obrazovanjem i to 61,1 odsto, zatim 28,9 odsto osoba sa završenim višim ili visokim obrazovanjem i deset odsto osoba sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem”, kazali su iz Monstata.

Iz Monstata je saopšteno da je anketom bilo obuhvaćeno 2,19 hiljada domaćinstva na teritoriji Crne Gore.