17-07-2017

Morsko dobro privremeno produžilo ugovor o zakupu budvanske luke: Zakupnina povećana deset puta

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore produžilo je ugovor o zakupu luke sa Nilom Emilfarbom do raspisivanja koncesije, saopšteno je u emisiji Problem na programu Televizije Budva.

Morsko dobro privremeno produžilo ugovor o zakupu budvanske luke: Zakupnina povećana deset puta | Radio Televizija Budva

Opština Budva je ranije najavila svoju zainteresovanost za učešće na tenderu za koncesiju, jer su pitanja vezana za luku Budva od suštinskog značaja za grad i Opština, kako je ranije saopšteno, mora biti upoznata odnosno uključena u ono što se dešava u luci.

Inače, budvanska luka je od 2002. godine izdavana u zakup različitim subjektima, a nakon pritiska javnosti cijena zakupa od prošle godine više nije 25.000 hiljada eura.

"Zakup za 2016. godinu iznosuio je 48.000 eura, dok je za ovu godinu taj iznos povećan na 213.000 eura", kazao je predsjednik Stratex grupe Nil Emilfarb.

On je dodao da iako Morsko dobro zahtijeva 250 komunalnih vezova, sada ih je 280, a uveden je i popust od 30 odsto za penzionere.

Pomoćnik direktora Javnog preduzeca Morsko dobro Dragoljub Marković kazao je da je luka Budva od lokalnog značaja zbog čega Javno preduzece još uvijek upravlja njom.

On smatra da javna namjena i organizacija luke i njenih sadržaja nijesu definisani odgovarajućom planskom regulativom, kako je to propisano važećim zakonima, što treba da bude osnov za koncesiju koja ce biti raspisana.

"Kako sada stvari stoje, koncesija će biti raspisana tek nakon što budu donijeti planovi za priobalje. Dotle ce važiti privremeni ugovor o zakupu sa Nilom Emilfarbom", kazao je Marković.

Nedavno potpisanim ugovorom određeno je da se u luci oslobodi operativni dio obale (dio ispod carine), koji bi služio kao pristanište što je bio jedan od uslova za obračun visine zakupa.

"Zakupac je obavezan da predloži i zone koje će biti za komunalnme vezove, a definisane su maksimalne cijene koje operater luke može da ispostavi korisnicima komunalnih vezova, kao i korisnicima vezova za plovila koja obavljaju privrednu djelatnost, ali i ostalih vezova koji su slobodni za tržište" istakao je Marković.

Tačan datum važenja privremenog ugovora potpisnici nijesu željeli da saopšte javnosti.