19-01-2018

Pejović: Zašto Vlada još uvijek nije pokrenula proceduru za koncesiju Luke Budva?

Iz budvanskih Demokrata zatražili su odgovor od Ministra turizma i održivog razvoja Pavla Radulovića na pitanje zašto nije pokrenuta procedura za dodjelu koncesije za Luku Budva ni 18 mjeseci nakon usvajanja plana?

Pejović: Zašto Vlada još uvijek nije pokrenula proceduru za koncesiju Luke Budva? | Radio Televizija Budva

Šef odborničkog kluba Demokrata u budvanskom parlamentu Mijomir Pejović, koji je uputio dopis Raduloviću, naveo je da je Vlada 21. aprila 2016. godine usvojila plan davanja na koncesije luka od lokalnog značaja i zadužila preeduzeće Morsko dobro da u najkraćem roku pripremi koncesioni akt i pokrene postupak u skladu sa Zakonom.

Vlada je svojim zaključkom iz aprila 2017. zadužila Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom da pokrene odgovarajuće procedure za korišćenje Luke Budva.

Oni su od Radulovića tražili i odgovor da li je Morsko dobro informisalo taj resor zašto nije postupljeno u skladu sa Vladinim zaključcima?

Dopis je upućen i direktoru Morskog dobra, Predragu Jelušiću.

Pejović je zatražio odgovor od tog JP na pitanje koje su aktivnosti konkretno preduzeli iz Morskog dobra, a koje se odnose na pokretanje procedure za dodjelu koncesije za korišćenje Luka Budva i u kojoj je fazi procedura?

"Da li je Morsko dobro stavilo van snage Odluku Upravnog odbora od 29. avgusta 2007. godine o produženju trajanja Ugovora o korišćenju morskog dobra za dodatnih deset godina nakon 11. aprila 2017. godine, kako ta odluka ne bi bila u koliziji sa obavezom realizovanja procedure za dodjelu koncesije za korišćenje Luke Budva propisane Zakonom", još jedno je pitanje koje postavlja Pejović u dopisu Jelušiću.

Pejović je napomenuo da je pitanja već zahtijevao i zahtjevom iz septembra 2017. godine, ali da odogovor nije dobio.

Predsjednik opštine Budva, Dragan Krapović, na godišnjoj press konferenciji najavio je da Opština želi da preuzme upravljanje Lukom Budva.