13-02-2022

Morsko dobro raskida ugovor za trajekt Kamenari-Lepetane

Upravni odbor JP Morsko dobro pokrenuće postupak raskida ugovora sa kompanijom "Pomorski saobraćaj", koja ima monopol na jedinoj trajektnoj liniji u Crnoj Gori, Kamenari-Lepetane, preko tjesnaca Verige u Boki Kotorskoj. Pokretanje postupka potvrđeno je u dokumentima objavljenim na sajtu Morskog dobra.


Raskida se ugovor sa firmom "Pomorski saobraćaj", Foto: ferry.co.me

Portal RTCG je kontaktirao predsjednika Upravnog odbora (UO) Blaža Rađenovića, koji je potvrdio ove informacije.

Upravni odbor, kako je rekao Rađenović, na osnovu informacije o predmetu ugovora između "Pomorski saobraćaj" doo Herceg Novi i JP Morsko dobro Crne Gore tražio je da se pokrene postupak raskida ugovora zbog nepoštovanja, u smislu neplaćanja obaveza po ugovoru.

"Uz to, i da pravna služba spremi i proslijedi odluku UO kako bi Vlada stavila van snage zaključak kojim se dala saglasnost na potpisivanje ugovora sa 'Pomorskim saobraćajem' i tako ih stavila u povlašćeni položaj da bez tendera dobiju dva pristaništa u mjestima Lepetane i Kamenari, zona Morskog dobra Crne Gore. Takođe UO Morskog dobra je mišljenja da nakon raskida ugovora treba krenuti u proces davanja koncesija odnosno raspisivanja tendera za ovo područje", rekao je Rađenović.

Kako kaže, ono do čega je UO Morskog dobra došao je da su ovaj postupak i odluka već jednom donijeti 2018. godine, te da je dobijena saglasnost od Vlade Crne Gore.

"Ali i tada iz nepoznatih razloga JP Morsko dobro nije sprovelo tender već potpisalo novi aneks sa ovim privrednim društvom 'Pomorski saobraćaj' DOO Herceg Novi. Sve ovo će i dalje biti predmet interesovanja UO i menadžmenta našeg preduzeća ali i mnogobrojni drugi ugovori o kojima ćemo javnost informisati ubuduće", kazao je Rađenović.


Rađenović, Foto: Privatna arhiva

Prema registru privrednih subjekata, "Pomorski saobaćaj” je u vlasništvu biznismena, braće Dejana i Dušana Bana i Željka Mihailovića. Braća Ban i Mihailović su u prijateljskim vezama sa predsjednikom države i DPS-a Milom Đukanovićem.

Ugovor između JP Morsko dobro i "Pomorskog saobraćaja" zaključen je u februaru 2004. godine na rok od 15 godina koji je istekao 31. decembra 2018. godine.

U avgustu 2019. godine tadašnji direktor Predrag Jelušić zaključio je Aneks Ugovora o korišćenju morskog dobra iz 2004. godine kojim se njegovo trajanje produžava na neodređeno vrijeme, odnosno – do dodjele koncesije za obavljanje djelatnosti linijskog pomorskog saobraćaja na relaciji Kamenari-Lepetani.

Ugovor je produžen na osnovu Zaključka Vlade iz juna 2019. godine.


Izvor: portal RTCG