17-08-2021

Na mjesečnu inflaciju uticalo više faktora

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu su u odnosu na jun bile u prosjeku više 0,3 odsto, pokazuju podaci Monstata.

Na mjesečnu inflaciju uticalo više faktora | Radio Televizija Budva

Foto: pixabay.com

Potrošačke cijene su u julu u odnosu na isti mjesec prošle godine u prosjeku bile više 3,1 odsto.

„Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena goriva i maziva za motorna vozila, usluga smještaja, čvrstih goriva, usluga vazdušnog prevoza, šećera, džema, meda, čokolade i slatkiša, kao i žestokih alkoholnih pića“, rekli su iz Monstata.

Potrošačke cijene u periodu od januara do jula su, u poređenju sa istim periodom prošle godine, u prosjeku bile više 1,4 odsto.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u julu je u odnosu na jun zabilježen rast cijena u kategoriji hoteli i restorani 2,6 odsto, prevoz 1,7 odsto, stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva 0,5 odsto, namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana 0,3 odsto, alkoholna pića i duvan, zdravlje, rekreacija i kultura i ostala dobra i usluge po 0,1 odsto.

Pad cijena zabilježen u grupama odjeća i obuća 1,1 odsto i hrana i bezalkoholna pića 0,1 odsto.

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.