30-03-2016

Naknada putnih troškova i ljekova kupljenih u privatnim apotekama u Budvi vrši se svakodnevno

Osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje Filijala Budva mogu refundirati ljekove na osnovu određene medicinske dokumentacije dok naknada troškova prevoza pripada osiguranom licu kada po uputu izabranog doktora, odnosno Ljekarske komisije putuje u drugo mjesto radi ostvarivanja zdravstvene zaštite.

Naknada putnih troškova i ljekova kupljenih u privatnim apotekama u Budvi vrši se svakodnevno | Radio Televizija Budva

Takodje, osigurana lica se upućuju na liječenja van naše države, na teret sredstava Fonda, ako se liječenje uspješno ne može sprovesti u javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore.

Za refundaciju ljekova potrebna je sledeća medicinska dokumantacija:

„To je recept, izvještaj ljekara specijaliste, računa, potvrda apoteke Montefarma da nemaju taj lijek. Pri tome Fond refundira samo ljekove koji se nalaze na listi“, kazao je načelnik Fonda za zdravstveno osiguranje Filijala Budva, Željko Jovanović.

U slučajevima gdje su ispunjene pretpostavke za upućivanje na liječenje u inostranstvo, ukupne troškove liječenja, kao i troškove putovanja osiguranika i njegovog pratioca snosi Fond za zdravsteno osiguranje.

Opširnije u Polisu od 19:00 i 22:00