03-09-2014

Upotreba ljekova: Više liječimo srce, nego dušu

Crna Gora je nastavila da bilježi rast ukupne potrošnje ljekova. U posljednje tri godine evidentan je trend rasta upotrebe medikamenata za liječenje kardiovaskularnih bolesti. No, dobra je vijest da je manj a potrošnja onih koji djeluju na nervni sistem.

Upotreba ljekova: Više liječimo srce, nego dušu | Radio Televizija Budva

Analiza o potrošnji medikamenata, koji je uradila Agencija za ljekove Crne Gore, pokazala je da je ukupna potrošnja ljekova 2013. godine, uključujući i privatni i javni sektor, iznosila gotovo 59 miliona eura.

To, u odnosu na 2012. godinu, kad je za ljekove potrošeno nešto više od 54 miliona eura, predstavlja porast od 8,26 odsto. U odnosu na 2011. godinu, kad smo popili medikamenata u vrijednosti od oko 56,4 miliona, to predstavlja rast za 4,25 odsto.

Najveća je bila potrošnja ljekova koja ide na teret Fonda za zdravstveno osiguranje (FZZO), a koja je takođe zabilježila rast. Tako je 2011. na teret FZZO bilo 52,3 odsto ukupno potrošenih ljekova, a godinu kasnije, odnosno 2012. godine, 62,3 odsto. Potrošnja na teret Fonda je 2013. zabilježila neznatan pad i iznosila je 61,5 odsto od ukupne potrošnje u zemlji, prenosi rtcg.me.

Očekivano, rasla je potrošnja ljekova po glavi stanovnika u eurima. Tako su građani Crne Gore prošle godine popili gotovo 95 eura ljekova, što je gotovo deset eura više u odnosu na 2012.