20-07-2019

Za ljekove prošle godine potrošeno 85 miliona eura

Građani Crne Gore prošle godine popili su ljekove u vrijednosti više od 85,5 miliona EUR, što je za skoro 8,5 miliona više nego godinu ranije, pišu Dnevne novine.

Za ljekove prošle godine potrošeno 85 miliona eura | Radio Televizija Budva

U izvještaju Agencije za ljekove o potrošnji medikamenata za prošlu godinu navodi se da je za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za ljekove koji su nabavljeni na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, izdvojeno skoro 59,4 miliona EUR.

Izvještaj pokazuje da su građani najviše uzimali ljekove za kardiovaskularni sistem, zatim za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa, medikamente za bolesti digestivnog sistema i metabolizma i ljekove koji djeluju na nervni system-

Od ukupno 85,6 miliona EUR koliko je potrošeno prošle godine, za antineoplastice i imunomodulatore otišlo je oko 20,5 miliona.

Na ljekove koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma potrošeno je oko 11,3 miliona EUR, a za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa oko 10,2 miliona EUR.