17-05-2019

Crnogorci na ljekove potrošili 19 miliona €

prvom kvartalu tekuće godine realizovano je oko 1,35 miliona recepata, odnosno izdato je 1.816.292 pakovanja Ijekova, za šta je već potrošeno 18,72 miliona eura, kazao je Dnevnim novinama prvi čovjek Fonda zdravstva Sead Čirgić.

Crnogorci na ljekove potrošili 19 miliona € | Radio Televizija Budva

Najtraženiji lijek i dalje je rapten duo sa 50.805 izdatih kutija za tri mjeseca.

Ukupna potrošnja ljekova i dijela medicinskih sredstava za prvi kvartal 2019. godine iznosi 18,72 miliona eura. Potrošnja u javnim zdravstvenim ustanovama je dostigla 8,25 miliona eura, dok trošak ljekova i dijela medicinskih sredstava na recept preko državnih i privatnih apoteka iznosi 10,47 miliona eura.

Podsjetimo, građani ljekove mogu uzimati u 54 državne apoteke Montefarma i 164 privatne apoteke, koje su potpisale ugovor sa Fondom, samim tim postale i sastavni dio Mreže zdravstvenih ustanova.

“U periodu 1. januara do 31. marta u apotekama, ukupno je realizovano 1.345.991 recept, odnosno izdato je 1.816.292 pakovanja ljekova ukupne vrijednosti 10.124.627,02 eura. U apotekama Montefarma realizovano je 619.515 recepata ili 829.389 pakovanja ljekova, u vrijednosti 6.667.943,45 eura, a preko privatnih apoteka je realizovano 726.476 recepata ili 986.903 pakovanja ljekova u vrijednosti od 3.456.683,57 eura”, kazao je Dnevnim novinama direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić.

Za tu terapiju mišićno koštanih oboljenja izdato je 50.805 pakovanja ukupne vrijednosti 73.545,02 eura. Na drugom mjestu je monopril plus terapija hipertenzije sa realizovanih 49.139 pakovanja vrijednosti 181.034,69 eura, te concor cor terapija srčane nsuficijencije sa izdatih 39.866 pakovanja vrijednosti 124.287,78 eura.

“Slijede presolol terapija hipertenzije, za koju je realizovano 39.044 pakovanja ukupne vrijednosti 36.237,71 eura, te ranitidin terapija oboljenja digestivnog sistema sa realizovanih 32.253 pakovanja vrijednosti 33.924,85 eura”, kazao je Čirgić.

Potrošnja ljekova u Crnoj Gori iz godine u godinu raste. Naime, ukupni troškovi ljekova i dijela medicinskih sredstava preko Montefarma (potrošnja u javnim zdravstvenim ustanovama i apotekama) i preko privatnih apoteka za 2018. godinu iznose 64,12 miliona, dok su za 2017. godinu iznosili 55,73 miliona, što predstavlja povećanje više od 8,39 miliona eura.

Jedan od glavnih razloga povećane potrošnje je veća dostupnost ljekova i bolja snabdjevenost tržišta, prije svega zbog donošenja nove Liste ljekova, koja je u primjeni od marta prošle godine.

Napominje, ipak da i pored povećanja potrošnje, izdvajanja za ljekove po stanovniku u Crnoj Gori su značajno niža od izdvajanja u zemljama u okruženju i drugih evropskih država.

Podaci o potrošnji Ijekova, kazao je direktor Fonda, pokazuju da raste broj oboljelih od malignih, hemato-onkoloških i autoimunih bolesti, ali i da veća dostupnosti ljekova za liječenje navedenih oboljenja, značajno utiče na rast potrošnje na godišnjem nivou.

“Ovo istovremeno znači da je oboljelima od teških bolesti u našoj državi omogućena savremena terapija u liječenju kao i u mnogo razvijenijim državama”, kazao je Čirgić.


RTCG