22-10-2020

Novi set mjera CBCG usmjeren na najugroženije

Savjet Centralne banke (CBCG) usvojio je izmjene i dopune Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije Covid-19 na finansijski sistem, kojom se implementira peti set mjera usmjeren na najugroženije kategorije.


Foto: CBCG

Na danas održanoj sjednici Savjeta saopšteno je da su usvajanjem tog akta stvoreni uslovi za olakšanje finansijske situacije određenim grupama stanovništva koje su posebno pogođene ili će, u narednom periodu, biti pogođene pandemijom Covid-19.

“Riječ je o građanima koji su ostali ili će ostati bez posla i kojima je zarada smanjena ili će biti smanjena”, navodi se u saopštenju CBCG.

Na sjednici je saopšteno da se prva mjera odnosi na uvođenje obaveznog moratorijuma u trajanju od šest mjeseci za građane – korisnike kredita kojima je 31. marta ili kasnije prestao radni odnos kao posljedica epidemije Covid-19, a koji krajem prošle godine nijesu imali kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana, a kredit na taj dan nije bio klasifikovan kao nekvalitetna aktiva.

"Uvođenje moratorijuma se odnosi i na korisnike kredita kod mikrofinansijskih institucija i lizing društava", dodaje se u saopštenju.

Iz CBCG je saopšteno da druga mjera podrazumijeva da su banke dužne da građanima – korisnicima kredita kojima je, usljed posljedica pandemije na poslovanje njihovih poslodavaca, smanjena zarada najmanje deset odsto, na njihov zahtjev, odobre restrukturiranja kredita, u smislu produžetka roka otplate.

"Za osobe čija je neto zarada prije smanjenja iznosila 550 EUR, što je nešto više od prosječne zarade u Crnoj Gori ili više, restrukturiranje se realizuje ako je toj osobi, nakon smanjenja zarade i plaćanja rate za kredit, ostao raspoloživi iznos manji od 220 EUR, što je na nivou minimalne zarade u zemlji", rekli su iz CBCG.

Za tu kategoriju će se, kroz restrukturiranje, produžiti rok otplate kredita tako da iznos neopterećenog dijela zarade, nakon izmjene plana otplate kredita, ne bude manji od 220 EUR.

"Za kategorije korisnika kredita čija je neto zarada, prije smanjenja, bila ispod 550 EUR, produžiće se rok otplate kredita tako da iznos neopterećenog dijela zarade, nakon izmjene plana otplate kredita, ne bude manji od iznosa neopterećene zarade koju je korisnik kredita imao prije njenog smanjenja", kazali su iz CBCG.

Svi troškovi u vezi sa uspostavljanjem novog plana otplate kredita, odnosno njegova obrada, zaključivanje aneksa ugovora o kolateralu i ovjera ugovora, padaju na teret banke.

Kao treća mjera usvojene odluke, bankama se dozvoljava da, pri izračunavanju dospjelih obaveza na osnovu Odluke o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti u bankama, u obračun tih obaveza, umjesto 30 odsto, uključuju 20 odsto depozita po viđenju.

"Na ovaj način se bankama omogućava da efikasnije upravljaju svojim sredstvima", saopšteno je na sjednici.


(MINA Business)