01-05-2023

NVO Grupa građana BU2: Budvo, srećan ti 1. maj

Prvi maj je veliki datum u istoriji čovječanstva jer su tog dana radnici, 1886. godine, počeli organizovano da se bore za svoja prava, od kojih je najvažnije bilo osmočasovno radno vrijeme, a da su se organizovanom borbom u međuvremenu izborili za mnoga druga prava i za humaniji svijet, saopšteno je povodom Međunarodnog dana rada iz NVO "Grupa građana BU2".


Foto: NVO "Grupa građana BU2"

"Od tada do današnjih dana svijet rada se promijenio, ali želja za boljim položajem radnika i unapređenje njihovih prava, moraju ostati stalni zadatak svih nas ukoliko želimo da gradimo pravedno društvo, društvo zadovoljnih radnika. Zato kao NVO Grupa građana BU2 izražavamo očekivanja da će Vlada Crne Gore u godinama koje dolaze promijeniti zakone iz oblasti rada i dodatno unaprijediti prava radnika, kao i da ćemo uspjeti da nađemo ravnotežu između rada i kapitala, odnosno da će ekonomski razvoj doprineti socijalnoj pravdi i obezbediti dostojanstven rad, za sve naše građane", poručila je predsjednica NVO "Grupa građana BU2" Milica Mitrović.