07-06-2014

Obavještenje Komunalne policije

Obavještavaju se svi vlasnici i korisnici vozila svih kategorija, kao i drugih pokretnih predmeta i stvari, da iste hitno uklone iz prostorija garaže u Rafailovićima, a najkasnije do ponoći 8. juna 2014. godine.

Obavještenje Komunalne policije | Radio Televizija Budva

Prema onima koji ne postupe po gore navedenom, preduzeće se mjere predviđene zakonom. Naglašavamo da će Pauk služba, početi sa uklanjanjem vozila i drugih pokretnih stvari iz graže u Rafailovicima od ponedjeljka 9. juna 2014. godine, a sve o trošku vlasika, odnosno korisnika.