31-10-2023

Objavljen izvještaj sa javne rasprave o izmjeni budžeta Opštine Budva za 2023.

Javna tribina povodom javne raspravena Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Budva za 2023. godinu, održana je 18. oktobra u skupštinskoj sali Opštine Budva.


Foto: Arhiva, Portal RTV Budva

Na javnoj raspravi, uvodnu riječ dala je Sonja Kuljača, v.d.sekretarke Sekretatijata za finansije, navodeći da je Javnim pozivom građanima opštine Budva, mjesnim zajednicama, NVO sektoru, organima lokalne uprave i javnim preduzećima
i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima omogućeno da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom odluke o izmjeni i dopuni odluke o budžetu opštine Budva za 2023. godinu.

Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni odluke o budžetu opštine Budva za 2023. godinu traje 15 dana, tj. od 13.10. do 27.10.2023. godine. U okviru javne rasprave organizovana je i ova javna tribina za sve zainteresovane da daju sugestije, mišljenja i predloge na Nacrt rebalansa opštine Budva za 2023. godinu.

Detaljnije u nastavku na linku:

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi