11-10-2022

Sekretarijat za finansije poziva na učešće u Javnoj raspravi u vezi rebalansa budžeta Opštine Budva

Sekretarijat za finansije Opštine Budva upućuje Javni poziv građanima opštine Budva, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2022. godinu.


Foto: Arhiva

Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjeni odluke o budžetu Opštine Budva za 2022. godinu će trajati 15 dana, tj. od 11.10. do 25.10.2022. godine. Program održavanja javne rasprave biće objavljen na RTV Budva, na internet adresi opštine Budva www.budva.me, (web strana Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/Novosti) i na Oglasnoj tabli Opštine Budva, Trg sunca br.3, Budva.

U okviru javne rasprave organizovaće se javna tribina (za tekući budžet) dana 18. oktobra u 11 časova u zgradi opštine Budva (skupštinska sala).

Uz Javni poziv iz Sekretarijata za finansije su proslijedili i Program javne rasprave o rebalansu budžeta.