14-12-2022

Kuljača o Nacrtu budžeta za 2023: Zbog limitiranih sredstava neki od zahtjeva su redukovani

Stručna javna rasprava o Nacrtu budžeta Opštine Budva za 2023. godinu za predstavnike organa uprave, javnih ustanova i preduzeća i korisnika budžetskih sredstava održana je u ponedjeljak u sali Skupštine opštine Budva, a detalje o budžetu za narednu godinu tom prilikom saopštila je sekretarka Sekretarijata za finansije Sonja Kuljača.


Kuljača, Printscreen: Youtube/RTV Budva

Ona je podsjetila da je Predlogom odluke o budžetu Opštine Budva za 2023. godinu rađen nacrt budžeta na iznos od 41,209,000 EUR. Kako je navela, u samom dokumentu predstavljeno je da je Sekretarijat imao limitirana sredstva, zbog čega su neki od zahtjeva redukovani.

"Što se tiče same prihodne strane, gro iznose porezi. I ove godine smo naplatali najveći iznos poreza na nepokretnost, tako da smo u tom dijelu ostali na iznosu rebalansa. Što se tiče iznosa komunalija, imali smo malo manji scenario u nacrtu, jer nismo bili sigurni koliko ćemo naplatiti u skladu sa Odlukom Vlade Crne Gore vezano za moratorijum. Trenutno na računu imamo nekih 10 miliona eura i u narednu godinu ćemo morati da prenesemo sigurno osam miliona, što ćemo isključivo iskoristiti za kapitalne investicije", kazala je Kuljača.

Šezdeset odsto planiranog budžeta spada u tekući, dok 36% čini kapitalni, a u samoj strukturi budžeta ove godine došlo je do određenih izmjena.

"Otpadne vode smo morali da stavimo u tekuću potrošnju i transfer prema Otpadnim vodama iznosi 1.350.000 EUR. Što se tiče ostalih potrošnji, najveći iznos odnosi se na transfere institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru, i to je 9.000.000 EUR. To su Muzeji i galerije Budve, Grad teatar, RTV Budva, Mediteranski sportski centar, Sportsko-rekreativni centar, kao i transferi prema institucijama kulture, zdravstvene zaštite, sporta i obrazovanja. Ostali transferi su prema Komunalnog i Pogrebnom preduzeću, Akademiji znanja, Otpadnim vodama i Dnevnom centru, i to 2,785,000 EUR", navela je Kuljača.

Najviše primjedbi na nacrt budžeta odnosilo se na iznos opredijeljen za zarade, s obzirom na to da u više opštinskih organa vlada kadrovski deficit, kako su tokom rasprave kazali predstavnici istih.

Govoreći o kapitalnom budžetu sekretar Sekretarijata za investicije Joko Popović istakao je da je taj opštinski resor najviše oštećen nacrtom i to za sedam miliona eura.

"Do 17. decembra mi moramo napraviti izvještaj i sklopiti planove investicionih aktivnosti i uređenja prostora. Ovaj nacrt je prošao javne rasprave u Petrovcu i Budvi, tako da se nadam da ćemo sve sklopiti i krenuti u narednu godinu sa planiranim sredstvima. Nadam se da ćemo već u septembru mjesecu imati veliki priliv sredstava od turističke sezone i napraviti rebalans budžeta na zadovoljstvo svih nas, primiti nove radnike i sprovesti još veći broj investicija", kazao je Popović.

Sekretarijat za finansije razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika Javne rasprave, nakon čega će sačiniti izvještaj, najkasnije do 14. decembra ove godine.


M.S.