16-10-2018

Obnovljena crkva Svetog apostola Tome u Petrovcu

Povodom obnove i osveštenja crkve Svetog apostola Tome, pravoslavna parohija Petrovac i bratsvo Medin organizovali su prigodnu svečanost. Mitrpolit crnogorsko- primorski Amfilohije osveštao je hram čija je sanaicja i obnova počela 2010. godine zahvaljujući naporima bratvstva Medin.

Obnovljena crkva Svetog apostola Tome u Petrovcu | Radio Televizija Budva

Nakon osveštenja crkve Svetog apostola Tome, u prigodnoj besjedi mitropolit Amfilohije je rekoa da obnavljajući hram obnavlja se vijernost Hristu u ime koga se grade hramovi, a u isto vrijeme se vezujemo za svete božije ljude, u ovom slučaju za svetog apostola Tomu. Velika je radost za cijelu Budvu i Paštroviće još jedan obnoveljni hram, nagasio je mitroplit."Ovaj hram ima nečeg posebnog u sebi. Hvala Bogu da je hram obnovljen i da smo se danas ponovo sabrali oko hljeba života, Hrista Boga i hljeba slavskog kolača kojim se hranimo.Nadam se da će svi ovdje naći smiraj i blagoslov. Veliko je veselje danas za Paštorviće, koji su dobili i novog episkopa Dimitrija", kazao je mitroplit.U ime bratsva Medin svim prisutnim se obratio i Vaso Medin izražavajući duboku zahvalnost svima onima koji su se zalagali za obnovu crkve Svetog apostola Tome.

"Naporom crkve, posebno paroha Petrovačkog gopsodina Ranka Lončara, opštine Budva, javnih instutcija, donatarora, ljudi dobrog srca, sugrađana, Paštrovića i naše bratije Medina, 2010.
godine, pristupilo se obnovi crkve. Posebno ističemo zalaganje Arhimandrita Pavla Kalanja, igumana manastira Gradište koji je oslikao novi ikonostas", rekao je Medin.

Povodom obnove i osveštenja crkve Svetog apostola Tome pravoslavna parohija Petrovac i bratstvo Medin organizovali su posluženje za vjerni narod.