22-02-2024

Obrazovan Operativni tim za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama

Vlada je donijela odluku o obrazovanju Operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici čiji je cilj pružanje podrške i podsticanje žrtava da prijave nasilje i vraćanje povjerenja u institucije.

Obrazovan Operativni tim za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama | Radio Televizija Budva

Foto: Pixabay

Kako je saopšteno iz Vlade, cilj obrazovanja Operativnog tima je da doprinese primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i efikasnijoj zaštiti žrtve nasilja.

Pojašnjava se da je akcenat na konkretnim slučajevima nasilja u porodici koji su kompleksniji po strukturi i zahtijevaju jaku međuresornu saradnju relevantnih institucija, a koja se odnosi prvenstveno na analizu operativnog postupanja svih uključenih subjekata.

„Formiranje Operativnog tima će imati uticaj na društvo u cjelini, ali prvenstveno na žrtve porodičnog nasilja u smislu njihovog osnaživanja da prijave nasilje i vraćanja povjerenja u institucije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Operativni tim razmotriti ukupnu praksu i kroz analizu reprezentativnih slučajeva i odgovarajućih izvještaja, informacija i mišljenja.

Kako se dodaje, Operativni tim radiće na utvrđivanju daljih smjernica i inicijativa za svrsishodne promjene na planu javnih politika i institucionalne prakse u oblasti sprečavanja i zaštite od svih oblika porodičnog nasija i nasilja nad ženama, uključujući i slučajeve ugovorenih dječijih brakova, sa posebnim, primarnim fokusom na postupanje i rad Uprave policije.


(Agencija Mina)