01-03-2018

Od danas nema štampanih recepata

Štampana verzija recepta isključuje se od danas iz crnogorskog zdravstvenog sistema zbog realizacije projekta uvođenja elektronskog recepta, saopštio je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić.

Od danas nema štampanih recepata | Radio Televizija Budva

On je Dnevnim novinama rekao da ljekari prilikom propisivanja potrebne terapije pacijentima neće izdavati papirne obrasce osim za droge ili psihotropne supstance, magistralne ljekove i zavojni materijal.

"Realizacija elektronskog recepta biće moguća u svim državnim i privatnim apotekama na teritoriji Crne Gore, odnosno propisani ljekovi od izabranog doktora podizaće se u apotekama uz zdravstvenu knjižicu", objasnio je Čirgić.

On je naglasio da je u cilju prilagođavanja i postepenog prelaska na novi model omogućena štampa Izvještaja o propisanoj terapiji, koje će ljekari izdavati pacijentima na osnovu ličnog zahtjeva.

“To u slučajevima propisivanja većeg broja recepata (dužeg spiska propisane terapije), sa ciljem lakšeg snalaženja pacijenata prilikom realizacije recepata”, napomenuo je Čirgić.

Prema njegovim riječima, za zainteresovane privatne apoteke koje nemaju ugovor sa Fondom, odnosno koje ne koriste postojeći informacioni sistem razvijeno je zasebno informatičko rješenje u obliku namjenskog portala za uvid u elektronske recepte.