01-10-2019

Uskoro elektronski upis djece u osnovne škole i vrtiće

Roditelji djece u Crnoj Gori uskoro će moći da preko interneta upišu svoju djecu u osnovne škole i vrtiće, najavljeno je u Analizi stanja elektronskih usluga sa predlogom za njihovo poboljša.

Uskoro elektronski upis djece u osnovne škole i vrtiće | Radio Televizija Budva

„Nastavljene su aktivnosti na realizaciji e-servisa, a u cilju efikasnije i sveobuhvatnije realizacije na zajedničkom sastanku dogovoreno je formiranje radnog tima u čijem sastavu bi bili predstavnici IT sektora i pravne službe, a čiji bi zadatak prevashodno bio da razmotri uspostavljanje servisa za upis djece u osnovne škole i predškolske ustanove i njihovo usaglašavanje sa propisima kojima je uređena ova oblast“, navodi se u Analizi.

Formiran je radni tim koji će u narednom periodu sprovesti aktvnosti na tehničkoj realizaciji servisa, prepoznavanju potrebnih procedura i propisa koji su osnova za digitalizaciju sistema upisa djece kao i sprovođenju sveobuhvatnih obuka za zaposlene koji će biti angažovani na poslovima podrške.

U Analizi nije navedeno kada će biti uspostavljen servis, ali se pretpostavlja da bi to moglo biti od naredne školske godine.


Izvor: Portal Analitika