13-05-2014

Upis u JPU „Ljubica V. Jovanović Maše“

Na jučerašnjem sastanku Upravnog odbora JPU "Ljubica V. Jovanović Maše" donesena je odluka o raspisivanju konkursa za školsku 2014/15. godinu.

Upis u JPU „Ljubica V. Jovanović Maše“ | Radio Televizija Budva

Broj raspoloživih mjesta po vaspitnim jedinicama je isti kao i prošle godine: U Centralnom vrtiću 320, u Novom vrtiću 170, u Petrovcu 63, a u Svetom Stefanu 109 djece.

Rok za podnošenje zahtjeva za upis je od 14. do 29. maja 2014. godine, od 08 do 12 h.

Dokumenta potrebna za upis djeteta su izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko roditelj prvi put upisuje dijete); potvrda o zaposlenju roditelja; potvrda Centra za socijalni rad (ukoliko su korisnici MOP-a); za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status; za djecu sa smetnjama, teškoćama - rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program; za djecu koja imaju šest godina - potvrda da je dijete prošlo testiranje u školi, te da su ga usmjerili u vrtić sa rješenjem o usmjeravanju djeteta u odgovarajući obrazovni program.

Rezultati upisa biće objavljeni na oglasnim tablama vaspitnih jedinica od 09. juna 2014. godine.

"Zaključivanje i potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama između roditelja i ustanove vršiće se nakon objavljivanja konačne liste rezultata upisa djece na oglasnim tablama ustanove i trajaće deset dana od dana objavljivanja. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati i neće se uzimati zahtjevi ukoliko roditelji nijesu izmirili dugovanja prema našoj ustanovi za prethodni period", kazala je direktorica JPU "Ljubica V. Jovanović Maše", Vera Šaranović.