06-10-2023

Od naredne sedmice radionice psihosocijalne podrške za djecu iz ranjivih porodica

Udruženje Roditelji počinje realizaciju projekta Sistemi podrške ranjivim porodicama, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, u toku kojeg će djeca iz ranjivih porodica imati psihosocijalnu podršku u kontuinitetu.Prva grupa u okviru psihosocijalne podrške počinje pohađanje grupnih radionica naredne sedmice, u srijedu 11. februara u 18 sati, a čine je djeca uzrasta od 12 do 18 godina. Grupa je formirana u saradnji sa Centrom za socijalni rad Podgorica, a naredna tri mjeseca će se svake sedmice sastajati u prostorijama Igračkoteke i Razvojnog centra udruženja Roditelja.

Primarni cilj psihosocijalnih radionica jeste stvaranje sigurnog i podržavajućeg okruženje za djecu iz ranjivih porodica. Cilj je i da se kroz interakciju sa vršnjacima izgradi međusobno povjerenje kod djece, ali i podstiče samopouzdanje i samopoštovanje. Osim toga, u fokusu su je i razvoj socijalnih vještina. Djeca će na radionicama, interaktvnim i različitim aktivnostima naučiti kako bolje da komuniciraju, sarađuju i rješavaju konflikte. Kontuiniranim radom ovladaće i praktičnim tehnikama koje im mogu pomoći u prevladavanju stresnih situacija, što će im pomoći da se suoče sa izazovima i teškoćama sa većom sigurnošću. Najzad, radionicama će se podsticati emocionalna regulacija i samokontrola kod djece. Djeca će naučiti kako da prepoznaju i upravljaju svojim emocijama, što će im omogućiti bolje razumijevanje sebe i drugih.

Interaktivne radionice će voditi stručne radnice, psihološkinja Marica Stijepović i dramska pedagoškinja Marija Backović.

Svi zainteresovani roditelji koji smatraju da bi ovaj vid podrške značio njihovoj djeci, mogu nas kontaktirati na 020 22 10 00, ili putem mail-a udruzenje.roditelji@gmail.com, kako bi dobili sve potrebne informacije o prijavi.

Besplatna SOS Roditeljska linija za sve roditelje širom Crne Gore dostupna je svakog radnog dana od 9 do 15 h, putem telefona 080 888 888, a obezbijeđeno je i besplatno pravno savjetovanje za jednoroditeljske porodice, u okviru projekta Sistemi podrške ranjivim porodicama, a uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

(roditelji.me)