04-11-2017

Odobreno više od 130 kredita u projektu Energy Wood

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomije u okviru treće faze programa Energy Wood do sada je odobreno više od 130 kredita, odnosno iskorišćeno je više od polovine raspoloživih sredstava.

Odobreno više od 130 kredita u projektu Energy Wood | Radio Televizija Budva

Ministarstvo ekonomije je 16. oktobra započelo implementaciju programa Energy Wood III, čiji ovogodišnji budžet iznosi 85.000 eura.

Energy Wood građanima omogućava da apliciraju za beskamatne kredite u iznosu do 3.500 eura, sa periodom otplate do 5 godina, za kupovinu i ugradnju sistema za grijanje, tj. peći i kotlova, na moderne oblike biomase (pelet i briket).

Zainteresovani građani za beskamatne kredite mogu aplicirati u sljedeće četiri banke koje su partneri na programu: Atlas banka, Hipotekarna banka, NLB banka i Prva banka.

Kompanije koje su stekle status kvalifikovanog distributera/instalatera i koje će biti zadužene za prodaju, ugradnju, puštanje u rad i održavanje sistema za grijanje (peći i kotlova), a koji su odobreni u okviru programa Energy Wood III, su: Energy Team (Podgorica), Energos (Pljevlja), Home systems (Podgorica), Mikromont (Bijelo Polje), Plam inženjering (Podgorica) i Veneta Plamen (Podgorica).

Postupak apliciranja za beskamatni kredit u okviru programa Energy Wood III je jednostavan: građanin najprije stupa u kontakt sa nekim od izabranih distributera/instalatera, od kojeg dobija preporuku koji sistem za grijanje bi bio najpogodniji za stambeni objekat u kojem boravi. Nakon što izabere sistem, građanin od instalatera dobija ponudu za isporuku i ugradnju sistema, odnosno profakturu sa kojom odlazi u jednu od izabranih banaka, gdje aplicira za beskamatni kredit. Nakon što banka odobri zahtjev za kredit, kvalifikovani distributer/instalater ugrađuje sistem za grijanje u stambenom objektu korisnika, a klijent banci otplaćuje beskamatni kredit u jednakim mjesečnim ratama.

U prethodne dvije faze ovog programa, koje su realizovane uz podršku luksemburške agencije za razvojnu saradnju, odnosno na osnovu granta Vlade Kraljevine Norveške, ugrađeno je ukupno 775 sistema za grijanje na pelet i briket širom Crne Gore.
Redakcija RT Budva