15-06-2015

Održan Okrugli sto „Inicijativa za novu društveno-političku organizaciju Opštine Budva“

U petak, 12. juna 2015. godine u hotelu „Maestral“ u Pržnu održan je Okrugli sto po pozivu „Inicijativa za novu društveno-političku organizaciju Opštine Budva“, u organizaciji Redakcije „Paštrovskog almanaha II“.

Održan Okrugli sto „Inicijativa za novu društveno-političku organizaciju Opštine Budva“ | Radio Televizija Budva

Cilj i zadatak ovog Okruglog stola bili su da se kroz uvodna saopštenja i diskusije razmotre i ocijene svi aspekti građanske inicijative za promjenu društveno-političke organizacije Opštine Budva, koja je pokrenuta od strane mještana Petrovca sa željom da ovaj grad postane zasebna opština.

U radnoj atmosferi skupa, učesnici su svestrano i analitički razmatrali pitanja za i protiv reorganizacije aktuelne teritorijalno-administrativne organizacije Opštine, a teme o kojima se diskutovalo bile su: istorijat razvoja teritorijalne podjele Opštine Budva, koncept opštine u međunarodnom i crnogorskom pravnom sistemu, društveno-ekonomski i politički aspekti za formiranje opština, uticaji turizma na formiranje novih opština, pitanje identiteta i kulturno-istorijske vrijednosti i posebnosti u procesu kreiranja novih opština, za i protiv reorganizacije Opštine Budva. Dalje, izlagači su imali saopštenja kojima su detaljnije objasnili razloge pokretanja inicijative građana Petrovca za formiranje posebne opštine na njihovom prostoru, ali i predlagali formiranje jedinstvene Paštrovske opštine, urbanističkim i prostornim kapacitetima Petrovca i njihovoj devastaciji, aktuelnim problemima u sistemu raznih lokalnih službi i institucija u Opštini i Petrovcu, npr. zdravstvene zaštite itd.

"Saopštenja su osvijetlila različite aspekte ove inicijative, a učesnici su posebno konstruktivno doprinosili cilju skupa u pratećim diskusijama, tokom kojih su razjašnjeni mnogi problemi i za i protiv ove inicijative. Usaglašeno je mišljenje učesnika da je ova građanska inicijativa legitimna i legalna, ali je konstatovano da je proces formiranja nove opštine dugotrajan i složen, i da se temelji na zakonu i odlukama nadležnih republičkih organa.

Okrugli sto je otpočeo pozdravnim obraćanjem predsjednika Opštine Budva Lazara Rađenovića, a nastavljen je saopštenjima 14 učesnika, među kojima i nekoliko inicijatora za formiranje opštine Petrovac. Učešće u diskusiji, pored učesnika po pozivu, uzela su i dva predstavnika lokalnih političkih partija.

Redakcija smatra da je ovakav skup dobio na značaju jer potiče od građanske inicijative i bio je dobar pokazatelj mogućnosti da se važna pitanja razvoja našega kraja razmatraju na ovaj ili sličan način.

Ovim putem zahvaljujem svim učesnicima što su se odazvali pozivu i učestvovali u radu ovog skupa, posjetiocima, kao i sredstvima javnog informisanja koja su pratila Okrugli sto", navodi se u saopštenju.