03-06-2015

Okrugli sto: „Inicijativa za novu društveno-političku organizaciju Opštine Budva“

U petak, 12. juna 2015. godine, sa početkom u 10 časova, u Hotelu „Maestral“ u Pržnom, održaće se Okrugli sto na temu „Inicijativa za novu društveno-političku organizaciju Opštine Budva“.

Okrugli sto: „Inicijativa za novu društveno-političku organizaciju Opštine Budva“ | Radio Televizija Budva

Organizator Okruglog stola je redakcija „Paštrovskog almanaha.“

Teme za raspravu:
1. Istorijat razvoja teritorijalne podjele Opštine Budva;
2. Opština u međunarodnom i crnogorskom pravnom poretku,
3. Društveno-ekonomski aspekti formiranja opština;
4. Savremeni primjeri formiranja novih opština;
5. Politički aspekti formiranja novih opština;
6. Uticaj turizma na proces formiranja novih opština;
7. Značaj i uloga kulturno-istorijskih vrijednosti i posebnosti u formira-nju novih opština;
8. Za i Protiv reorganizacije Opštine Budva.

Stručno-naučnu raspravu u okviru predloženih tema vodiće dvadesetak pozvanih učesnika.

Zadatak Okruglog stola je da kroz uvodna saopštenja i diskusiju razmotri i ocjeni sve aspekte inicijative za promjenu društveno-političke organizacije Opštine Budva.

Organizacija ovog skupa dobija na značaju jer potiče od građanske inicijative i dobar je pokazatelj mogućnosti, da se važna pitanja razvoja našega kraja razmatraju na ovaj ili sličan način.