12-06-2015

Okrugli sto „Inicijativa za novu društveno-političku organizaciju Opštine Budva“

Redakcija "Paštrovskog almanaha 2" organizuje Okrugli sto po pozivu "Inicijativa za novu društveno-političku organizaciju Opštine Budva" u hotelu "Maestral" (Pržno), u petak, 12. juna 2015. godine sa početkom u 10.00 časova. Rad prvog dijela skupa trajaće do 14.00 časova, a drugog dijela od 16.00 do 19.00.

Okrugli sto „Inicijativa za novu društveno-političku organizaciju Opštine Budva“ | Radio Televizija Budva

Zadatak Okruglog stola je da se kroz uvodna saopštenja i diskusije razmotre i ocjene svi aspekti inicijative za promjenu društveno-političke organizacije Opštine Budva koja je nedavno inicirana od strane mještana Petrovca na Moru, koji žele da Petrovac postane posebna opština.

Uvodno-pozdravno obraćanje imaće Lazar Rađenović, predsjednik Opštine Budva, a učesnici će iznositi svoja saopštenja u okviru 8 tematskih cjelina:

1. Istorijat razvoja teritorijalne podjele Opštine Budva
2. Opština u međunarodnom i crnogorskom pravnom poretku
3. Društveno-ekonomski aspekti formiranja opština
4. Savremeni primjeri formiranja novih opština u Crnoj Gori (Petnjica i Gusinje)
5. Politički aspekti formiranja novih opština
6. Uticaj turizma na proces formiranja novih opština
7. Značaj i uloga kulturno-istorijskih vrijednosti i posebnosti u formiranju novih opština
8. Za i protiv reorganizacije Opštine Budva


Moderator rada Okruglog stola je Velibor Zolak.
Medijski pokrovitelj je RTV Budva.

Okrugli sto je otvoren za javnost.

Ovakav skup dobija na značaju jer potiče od građanske inicijative i dobar je pokazatelj mogućnosti, da se važna pitanja razvoja našega kraja razmatraju na ovaj ili sličan način.