23-11-2023

Ojačati primarni nivo zaštite i zadržati ljekare

Potrebno je ojačati primarni nivo zdravstvene zaštite i stvoriti uslove da se u sistemu zadrže kako iskusni ljekari, tako i mladi zdravstveni kadar, ocijenjeno je na sastanku ministra zdravlja dr Vojislava Šimuna sa predsjednicom Ljekarske komore dr Žankom Cerović.


Foto: Ministarstvo zdravlja

"Zajednička ocjena učesnika sastanka je da treba ojačati primarni nivo zdravstvene zaštite, koji je stub svakog zdravstvenog sistema, u kojem se obavlja 80 odsto usluga, kao i da se stvore uslovi da se u sistemu zadrže kako iskusni ljekari, tako i mladi zdravstveni kadar, u čemu Ministarstvo zdravlja i Ljekarska komora mogu da pruže značajnu stručnu i tehničku podršku", navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Na sastanku je, kako se navodi u saopštenju, ocijenjeno da je jačanje javnog zdravstva svima u interesu i Ljekarska komora kao krovna, usko profesionalna, nezavisna organizacija svih ljekara, kako su kazali, spremna da bude partner Ministarstvu zdravlja u dostizanju tog cilja.

Šimun je, kako su kazali, istakao da taj vladin resor želi da gradi partnerstvo sa strukovim tijelima na jakim osnovama, kontinuiranu saradnju i komunikaciju i razmjenu stručnih mišljenja.

"On je kazao da im je od velikog značaja da se na pravi način iskoriste kapaciteti svih komora, jer tamo sjede reprezentativni članovi iz zdravstvenog sistema i da će u Ministarstvu zdravlja imati iskrene saradnike", navodi se u saopštenju.

Dr Cerović je, kako se navodi, izrazila očekivanje da će u narednom periodu saradanja između Ministarstva zdravlja i strukovnih regulatornih tijela biti kvalitetnija i konstruktivnija, naglašavajući da je u prehodnom periodu bila na niskom nivou.

"U tom smislu, navela je da je i u izvještaju Evropske komisije, kao ozbiljna zamjerka naveden upravo izostanak saradnje sa zdravstvenim ustanovama i sa Ljekarskom komorom kao najkredibilnijom organizacijom ljekara u državi", navodi se u saopštenju nakon sastanka.

Dr Cerović je, kako su kazali, predočila ministru zdravlja da je zadatak Komore, između ostalog, da zajedno sa Ministarstvom zdravlja priprema strateška dokumenta u oblasti zdravstva, kao što su Strategija razvoja zdravstva i svi zakoni vezani za zdravstvenu zaštitu, budući da ima najbolji uvid u sistem i bazu podataka o svim ljekarima na čitavoj teritoriji Crne Gori.

Iz ministarstva navode i da je predsjednica Ljekarske komore naglasila da Zakon o zdravstvenoj zaštiti mora biti savremen i po ugledu na države članice EU.


(Portal RTCG)