17-09-2023

Optina Budva: U toku Javni konkurs za podršku mladim zanatlijama i preduzetnicima

Prijave se podnose do 11. oktobra.

Optina Budva: U toku Javni konkurs za podršku mladim zanatlijama i preduzetnicima | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva portala

Skupština Opštine Budva je na sjednici održanoj 18. avgusta 2023. godine donijela Odluku o podršci razvoju zanatstva i preduzetništva za mlade te shodno članu 7 ove Odluke, Sekretarijat za privredu raspisao je Javni konkurs za podršku razvoju zanatstva i preduzetništva za mlade za 2023.godinu.

Cilj donošenja ove Odluke je da se podrže zanati, a posebno stari zanati na teritoriji opštine Budva, kao i samozapošljavanje mladih do 30 godina starosti.

Budžetom Opštine Budva za 2023. godinu za razvoj zanatstva i preduzetništva za mlade, opredijeljeno je 50.000 €. Detaljne informacije o propisanim uslovima nalaze se u Javnom konkursu koji je objavljen na web stranici Opštine Budva www.budva.me ili u kancelariji br. 46.

Sekretarijat za privredu Opštine Budva poziva sve zaintersovane zanatlije i mlade nezaposlene, koji ispunjavaju propisane uslove, da se prijave na Javni konkurs koji je otvoren od 11.09.2023. do 11.10.2023. godine, navedeno je u saopštenju.