27-03-2016

Osnovana Budva 2020-nepartijska, civilna inicijativa

U Budvi je danas osnovana Budva 2020, nepartijska, civilna inicijativa koja ima za ciljeve promociju i afirmaciju građanskog društva i aktivizma na lokalnom nivou u Budvi; podizanje kvaliteta rada, odgovornosti, otvorenosti i efikasnosti lokalne samouprave u Budvi; podsticanje otvorene, javne, konstruktivne i argumentovane debate o javnim politikama; promociju jačanja administrativnih kapaciteta Opštine i promociju pružanja kvalitetnih javnih usluga.

Osnovana Budva 2020-nepartijska, civilna inicijativa | Radio Televizija Budva

Fondacija će, kako su kazali, svoje ciljece ostvarivati u skladu sa Zakonom i svojim Statutom, a u najboljem interesu grada i njegovih stanovnika.

"Pri kraju je rad na strateškom razvojnom dokumentu koji ćemo predstaviti javnosti i političkim i drugim subjektima a sa ciljem predstavljanja naše vizije razvoja Budve u godinama koje dolaze", ističe se u saopštenju.

Za članove upravnog Odbora, na sjednici Osnivačke skupštine na kojoj je prisustvovalo 30 delegata iz Budve, izabrani su Mladen Mrvaljević (predsjednik UO), Goran Marinović, Boro Milović, Momčilo Đokić.

Upravni odbor je za predsjednika Organizacije na prvoj sjednici imenovao Ljubomira Filipovića, prenosi CdM.