05-08-2023

Otvorena izložba slika umjetnice Željke Jovićević u Petrovcu

U Spomen domu „Crvena komuna“ u galeriji „Marko K. Gregović“ u Petrovcu u četvrtak,3. avgusta otvorena je izložba slika pod nazivom „Emergencije“, umjetnice Željke Jovićević.


Foto: JU Muzeji i galerije Budve

U ime JU Muzeji i galerije Budve prisutnima se obratila Milica Radonjić.

Izložbu je zvanično otvorila Bojana Popović koja je i kustoskinja ove izložbe.

“Izložba slika EMERGENCIJE, koja je pred vama, jeste uobličena tokom zadnje tri godine i plod je originalnog promišljanja o samoj prirodi slike. Rezultate takvog promišljanja možemo da uvidimo prvenstveno u odabiru netradicionalno slikarske podloge i u nepravilnim oblicima samih radova kao i u nesvakidašnjem odabiru materijala i implementaciji mustri. Nepravilini oblici radova daju posebnu dinamiku prostoriji, izabrani materijal i njegova tekstura u kombinaciji sa mustrama, i specifičnim načinom kolažiranja, daje cjelom djelu karakterističnu dinamiku. Već na prvi pogled, oko koje zna da gleda, registruje izranjanje slike pred sobom. Izložena slika podrazumjeva svršen čin, jedan proces koji je doveden do kraja. Na ovim radovima duboko je utisnut živi trag stvaralačkog procesa. Različite teksture i površine vibriraju, izranjaju, uranjaju, stapaju se i preklapaju. Djelo u svom završetku, i baš u njemu, počinje da se kreće. Stvara nemir bježeći od definicije. Slikarski proces koji je na ovoj podlozi zabillježen i dalje je živ. Željka uspjeva sve to da postigne zahvaljujući kombinovanjem pomenutih materijala. U samoj tehničkoj izvedbi vidi se jedno predano razmišljanje o najbitnijim slikarskim problemima. Umjetnica uspjeva da u radu koji je strukturalno definisan ostane doslijedna slobodnom procesu stvaranja. Kombinijući ova dva, naizgleda različita principa, uspjeva da utisne trag u kompoziciji koja pred nama, i u nama, i dalje treperi i čini se nestalnom. Nizovima onemogućava sagledanja rada kao cjeline, ponavljanjem naizgled sličnih struktura stvara novinu. Našim čulima ostavlja slobodu i potrebu za ponovnim posmatranjem. Oku ne dopušta da bude mirno već je ono prinuđeno da ide sa jedne cjeline na drugu. Posmatrač ovdje ne može ostati pasivan već je prinuđen da aktivno učestvuje u samom procesu percepcije. Željka ne samo da oslobađa spoljašnju granicu slike od tradicionalnog formata već i kod publike budi čula i podstiče ih na aktivno učešće. Takvi radovi prouzrokuju vizuelne doživljaje koji su iznova novi i živi”, rekla je Bojana Popović.

Željka Jovićević je rođena 1992. godine u Kotoru, Crna Gora. Osnovne i specijalističke studije slikarstva završila je na Fakultetu likovnih umjetnosti u Cetinju, gdje je 2015. godine dobila nagradu za najboljeg studenta na slikarskom odsjeku. Master rad na temu “Dinamički ekvilibrijum: njujorška faza Pita Mondrijana” odbranila je 2021. godine na programu Transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Imala je jednu samostalnu izložbu, a učestvovala na više grupnih. Živi u Kotoru.

Izabrane izložbe:

2020 „Nizovi – intenziteti”, Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Podgorica
2022 „Kotorski vizuelni umjetnici”, Gradska galerija, Kotor
2021 „Mali format – slike, crteži, objekti”, Spomen-dom „S.M. Ljubiša”, Budva
2019 „Kotorski vizuelni umjetnici”, Gradska galerija, Kotor
2017 Festival svjetlosti „Zasjaće palace”, Kotor
2015 „Inside out,” Spokojna galerija, Varšava, Poljska
2015 „Eight Edition of International Youth Art Festival Via Pontica”, Balčik, Bugarska
2014 Studentska izložba, EU Info Centar, Podgorica