07-05-2014

Otvoreno rekonstruisano šetalište

Shodno svom Planu investicija za 2013. godinu, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je, nakon sprovedenih tenderskih postupaka za projektovanje i izvođenje radova početkom novembra prošle godine započelo radove na rekonstrukciji dijela šetališne staze, od restorana “Porto” do Savičića potoka, u ukupnoj dužini od 290m i širini 3m.

Otvoreno rekonstruisano šetalište | Radio Televizija Budva

Radovi su predstavljali nastavak ranije popločanog šetališta uz more, koje je Javno preduzeće izvelo prije nekoliko godina, do Savičića potoka, a sa ciljem da se ova veoma frekventna dionica uz more, posebno u toku ljetnjih mjeseci, uredi na kvalitetan i arhitektonski dopadljiv i prilagođen način. Uspjelo se da ovaj dio šetališta i obale dobije neuporedivo kvalitetniji i ljepši oblik, a potvrda tome su i pozitivni komentari svih onih koji ovaj dio šetališta svakodnevno koriste za šetnju pored mora.

Projekat je u cijeloj svojoj dužini od 290m podrazumijevao parterno, hortikulturno i nivelaciono uređenje šetališta, popločavanje kamenim pločama kakve su korišćene na ranijim dionicama i u dijelu oko Starog grada, sadnju mediteranskog zelenila i postavljanje parkovskog mobilijara.

"Tokom izrade projekta posebnu pažnju smo posvetili tome da se šetališna staza ambijentalno i arhitektonski uklapa u svoje okruženje, odnosno Stari grad i njegovu okolinu i time na jedinstven način doprinese izgledu ovog izuzetno popularnog i posjećenog dijela grada. Međutim, nismo dozvolili da estetska komponenta na bilo koji način oduzme funkionalnosti šetališne staze, tako da smo se potrudili da kamene ploče koje smo koristili u rekonstrukciji maksimalno prilagodimo potrebama svih korisnika šetališta, što je podrazumijevalo ručno glačanje djelova kamenih ploča gdje je procijenjeno da neravnine mogu prouzrokovati teškoće za, na primjer, majke sa djecom u kolicima i lica sa posebnim potrebama. Imajući ovo u vidu, izuzetno smo zadovoljni kako izgledom tako i funkcionalnošću ove šetališne staze", saopšteno su iz JP "Morsko dobro".

Radove je u potpunosti finansiralo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, a ukupna realizovana vrijednost ove investicije je 140.794 €, ne računajući troškove izrade i revizije projekta i troškove vršenja stručnog nadzora, a sa tim troškovima cijena investicije bila je oko 160.000 €.

Radovi su izvođeni na osnovu odobrenog Glavnog projekta i izdate građevinske dozovole br. 0201-178/17 dobijenoj 30.12.2011. godine.