25-02-2022

Panel „Aktivizam i učešće mladih u društvenim procesima“ u srijedu u Budvi

Događaj za mlade pod nazivom „Aktivizam i učešće mladih u društvenim procesima“ počinje u srijedu 2. marta u hotelu „Square“ u Budvi. Takođe, na panelu će biti predstavljena i publikacija „Krug mladih – prvih šest godina omladinskog aktivizma“. Organizator događaja je NVO „Sedma sila mladih“, koja je ujedno i izdavač publikacije.


Foto: NVO „Sedma sila mladih“

Kako je saopšteno iz organizacije, mladi će moći da saznaju više pojedinosti o prilikama koje imaju u svojim zajednicama ili kako ih kreirati tamo gdje ih nema, o iskustvima mladih ljudi koji su odlučili biti aktivni članovi zajednice i napraviti nešto dobro za sebe i društvo u kom žive.

"Saznaće i šta tačno znači omladinski aktivizam i zašto je učešće mladih važno, kako mladi mogu poboljšati svoj položaj u društvu, šta je to omladinska politika i koji su njeni ključni akteri, u kojoj mjeri su mladi aktivni u zajednici u kojoj žive, da li se njihov glas dovoljno čuje i uvažava, mogu li i na koji način uticati na društvene tokove, koji su to mehanizmi i načini putem kojih mogu povećati učešće u društvenim procesima, zagovarati bolji položaj u društvu i učestvovati u donošenju odluka.
Biće riječi i o tome imaju li mladi u Crnoj Gori razvijenu svijest o značaju omladinskog aktivizma, kako podići svijest mladih i šire zajednice o značaju omladinskog aktivizma i neformalnog obrazovanja, koji su to benefiti omladinskog aktivizma, šta je to neformalno obrazovanje i zašto je ono važno, kome mladi mogu da se obrate ukoliko žele da se uključe u neki vid neformalnog obrazovanja", kazali su iz NVO "Sedma sila mladih".

Svoja znjanja i iskustva dijeliće predstavnici lokalnih i državnih institucija i nevladinog sektora i mladi aktivisti: Vanja Kontić, Uprava za sport i mlade, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, Edin Koljenović, Regionalna kancearija za saradnju mladih (RYCO) u Crnoj Gori, Katarina Vukadinović, Kancelarija za mlade, Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva, Krsto Vuković, v.d. direkora SMŠ „Danilo Kiš“, Jelena Fuštić, Forum mladi i neformalna edukacija, Andrijana Radović, Mreža za mlade Crne Gore, Jelena Stanić, Kancelarija za mlade, Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva, Pavle Kentera, prof. koordinator Đačkog parlamenta SMŠ „Danilo Kiš“, Vladimir Perazić, mladi aktivista, generalni sekretar Unije srednjoškolaca Crne Gore i potpredsjednik MAPPS-a, Mirjana Kasalica, NVO „Sedma sila mladih“, Nikolija Ilić, predsjednica Đačkog parlamenta SMŠ „Danilo Kiš“. Moderatorka je Zorica Radenović, predsjednica NVO „Sedma sila mladih“ koja godinama radi sa mladima.

Događaj se realizuje u sklopu projekta „Promocija aktivizma za bolji položaj mladih u zajednici" koji sprovodi NVO "Sedma sila mladih" uz podršku Opštine Budva.

Na panelu će biti podijeljena jubilarna publikacija „Krug mladih – prvih šest godina omladinskog aktivizma“ u izdanju NVO „Sedma sila mladih“ koja kroz tekstove i bogat slikovni materijal prikazuje dinamiku razvoja nevladine organizcije „Sedma sila mladih“, te predstavlja brojne projekte koje je tokom predhodnih šest godina razvijala i izvela.


Foto: NVO „Sedma sila mladih“

Publikacija je rađena u okviru istoimenog projekta uz finansijsku podršku Opštine Budva, a od danas na portalu „Kruga mladih“ moguće je pogledati i elektronsko izdanje.
Link za preuzimanje publikacije:

http://www.krugmladih.com/uploads/6218e9f2162ae.pdf

"Publikacija kroz tekstove i bogat slikovni materijal prikazuje dinamiku razvoja nevladine organizcije „Sedma sila mladih“, te predstavlja brojne projekte koje je tokom predhodnih šest godina razvijala i izvela. Posebna pažnja posvećena je šestogodišnjem omladinskom radu, brojnim publikacijama, medijskim, edukativnom i kulturnim sadržima koji su doprinijeli uključivnju mladih u društvo i zajednicu. Publikaciji su doprinijeli svi oni koji su učestvovali u njenoj izradi, mladi Bude i članovi „Sedme sile mladih“ ", kazali su iz NVO „Sedma sila mladih“.