04-06-2020

Promocija treće publikacije "Prevaziđimo različitosti"

Promocija treće publikacije „Prevaziđimo različitosti" u izdanju NVO „Sedma sila mladih“ i NVO Udruženje roditelja, djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva, biće održana u prostorijama NVO „Puževa kućica“, (tržni centar TQ Plaza, I sprat), u subotu 6. juna, sa početkom u 18.00 časova.Publikacija je posvećena svoj djeci i mladima sa smetnjama u razvoju, djeci i mladima sa autizmom i Down sindromom i njihovim roditeljima.

Sadrži edukativne tekstove na temu inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju, istraživanja o autizmu i Down sindromu, životne priče roditelja djece sa smetnjama, kao i razgovore sa predstavnicima ustanova koje se bave ovom ciljnom grupom.

Publikacijom je obuhvaćena i retrospektiva događaja koji su obilježili rad Udruženja u proteklom perodu. Na promociji će govoriti Nataša Anastasov izvršna direktorica udruženja „Pužva kućica“ i Zorica Radenović urednica publikacije i predsjednica NVO „Sedma sila mladih“.

Učesnici promocije biće i roditelji djece i mladih sa smetnjama u razvoju i članovi Udruženja, koji će govoriti o značaju socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i ulozi roditelja u tom procesu.

Treća publikacija „Prevaziđimo različitosti“ rađena je u okviru
projekta „Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju“ koji sprovodi NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva u saradnji sa NVO „Sedma sila mladih“ uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore. Sadržaj publikacije predstavlja isključivu odgovornost autora i ne odražava stav donatora.