09-05-2019

Petrovac: Budućnost tradicije & tradicija za budućnost

Pogledajte šta je sjutra na programu u okviru Međunarodne multidisciplinarne naučne konferencije „Nematerijalna kulturna baština Paštrovića: Budućnost tradicije & tradicija za budućnost“, koja se održava u Petrovcu, u organizaciji Društva za kulturni razvoj „Bauo“.

Petrovac: Budućnost tradicije & tradicija za budućnost | Radio Televizija Budva

Treći dan (10. maj)

Trećeg dana konferencije (10. maja) u jutarnjim časovima su na programu izlaganja prof. dr Jelice Stojanović (Filološki fakultet, Nikšić): Antroponimijski sistem u Paštrovskim ispravama XVI i XVII vijeka: Paštrovske isprave kao neprocjenjivo srpsko jezičko i kulturološko nasljeđe i odnos prema njima, prof. dr Miodraga Jovanovića (Filološki fakultet, Nikšić):

Administrativno-pravni termini Mletačke države u sjećanju današnjih Paštrovića, Sima Armenka (Buljarica) Paštrovska Bankada, akademika prof. dr Zlate Bojović (SANU, Beograd) Obredi i običaji Paštrovića u izvorima i književnoj tradiciji, Stanke
Janković Pivljanin, MA (JP Službeni glasnik, Beograd): Poezija i muzika – lirika Stjepana Zanovića, dr Tanje Milosavljević
(Institut za srpski jezik SANU, Beograd): Slika sveta Paštrovića u Pričanjima Vuka Dojčevića i video-predavanje dr Srđe Zlopaše (Srpsko psihoanalitičko društvo, Beograd): Psihoanalitičko tumačenje pjesme „Začuh vilu u dubravu đe pjesan poje“.

U popodnevnim časovima uslijediće izlaganja akademika prof. dr Siniše Jelušića (Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje): Tradicionalne igre u Paštrovićima: arhetip i simbol, Davora Sedlarevića, spec. (JU Centar za kulturu Kolašin): Kroz (iz)maglicu do Primorkinje: komparacija istraživanja tradicionalnih plesova Paštrovića i kolašinskog kraja, dr Zlate Marjanović (Akademija umjetnosti, Banja Luka): Volja za pjesmu: Paštrovke i vokalno nasleđe, prof. dr Slobodana Jerkova

(Podgorica): Pjesme susjeda: spičanski napjevi, Danijele Đukić
(Muzej grada Perasta – OJU „Muzeji“ Kotor): Nematerijalna
kulturna baština: svadbeni običaj u Paštrovićima i Grblju, mr Jelene Đukanović (JU Muzeji i galeriej Nikšić): Ženska paštrovska narodna nošnja, mr Božene Jelušić (Budva): „Reci mi što jedeš, pa ću ti reći ko si“, doc. dr Miška Rađenovića (Fakultet za biznis i turizam, Budva): Gastronomija kao potpora razvoju turizma u Paštrovićima i Nine Radonjić (Budva) Projekat „Dani umjetnika Budve“ – prezentacija i revitalizacija.