05-03-2024

Početak naplate naknade za obilazak bedema i tvrđave Sveti Ivan

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava posjetioce Kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan, da će u skladu sa Odlukom o očuvanju, turističkoj valorizacij i naknadi koja se plaća prilikom obilaska Kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan od 01.marta 2024 godine početi naplata naknade za obilazak Kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan.

Početak naplate naknade za obilazak bedema i tvrđave Sveti Ivan | Radio Televizija Budva

Foto: Radio Kotor/T.V. - ilustracija

Naknada će se naplaćivati u periodu od 01.03 do 30.11. prema sledećem rasporedu:

- 08,00 -18,00h od 01.03. do 30.04.
- 07,00 - 20,00 h od 01.05. do 30.09.
- 08,00 - 17,00 h od 01.10. do 30.11.

Naplata naknade se vrši na dva ulaza i to:

- ulaz na „Parilu“, iza crkve Blažene Ozane ( punkt I)
- ulaz na „Škaljarskoj pjaci“, ( punkt II)

Naknada koja se plaća pri obilasku Kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan individualno iznosi 15,00 eura.

U skladu sa Odlukom, naknadu nijesu dužna plaćati lica koja su u sastavu političkih, privrednih, kulturnih, vjerskih i drugih delegacija u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori i Opštini Kotor, lica koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Crne Gore, lica sa posebnim potrebama-invalidna lica, djeca do 12 godina starosti, kao ni posjetioci koji vrše obilazak bedema u dane vjerskih praznika, a prema rasporedu Biskupskog ordinijata Kotor.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, Stari grad br.317, preko telefona 032-325-860 ili putem službenog maila: prihodi@kotor.me

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor

(Izvor: veb sajt Opštine Kotor)