16-04-2019

Počinje kontrola kolektivnog smještaja

U narednim danima Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavljaće vanredne kontrole svih objekata kolektivnog smještaja, za koje se utvrdi da postoji sumnja u bilo koji oblik nelegalnog poslovanja, najavili su iz Komisije za suzbijanje sive ekonomije.

Počinje kontrola kolektivnog smještaja | Radio Televizija Budva

Zato iz Ministarstva pozivaju vlasnike, operatere i uprave objekata kolektivnog smještaja da registruju zaposlene i usklade poslovanje sa propisima, kako bi izbjegli zakonom propisane kazne.

Državni sekretar za turizam u MORT-u Damir Davidović ističe da je od svih privrednih društava koja su registrovana za pružanje usluga kolektivnog i sličnog smještaja u 2017.godini, za 174 objekta Poreskoj upravi prijavljen samo jedan zaposleni.

Kako bi se obračunala sa nelegalnim poslovanjem, odnosno zapošljavanjem u turizmu , Vlada je formirala Komisiju za suzbijanje sive ekonomije kojom predsjedava potpredsjednik Milutin Simović.

Suzbijanje svih pojavnih oblika sive ekonomije u turizmu, u kolektivnom ili privatnom smještaju, agencijskom poslovanju, pružanje drugih usluga u ovom sektoru biće kontinuiran prioritet MORT-a nezavisno od turističke sezone, kazali su u Ministarstvu.

U predsezoni će biti pokrenute i druge edukativne, informativne ali i represivne aktivnosti u saradnji sa drugim nadležnim organima dok će napori na stvaranju jednakih uslova na tržištu biti sastavni dio politike turizma.